Ing. Müller Andrej (Nezávislý)

Kontakt

Telefón: 0905 541 563
E-mail: andrej.muller@hlohovec.sk


Prostredníctvom zobrazeného formulára môžete poslať správu na kontaktný e-mail poslanca. Urážlivé príspevky budú vymazané.
Vaše meno a priezvisko:
E-mail: Bude poskytnutý iba adresátovi
Správa poslancovi:
6+6= Ochrana pred odoslaním nevyžiadanej pošty


Predchádzajúce správy pre poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň, pán poslanec, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať : ,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?" ,,Ste presvedčený o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?" Ďakujem.


Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Anna Kamenská

08. 12. 2016

Pán poslanec, aký je Váš názor na podmienky prenájmu domov smútku v meste Hlohovec, kedy ročný príjem pre pána Schotterta pri približne 200 pohreboch ročne je 12244 € a ročný nájom pána Schotterta je 109 € ročne?


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Vlasto

25. 11. 2016

Prajem dobrý deň páni poslanci! Píšem vám všetkým členom komisie dopravy plus poslancom kraja. Za chvíľu to bude takmer desať rokov čo dennodenne stojím v kolóne. Článok v Živote v Hlohovci má nesprávny titulok. Keby boli kolóny iba na moste,tak som štastný ako blcha.Lenže kolóny dennodenne začínajú už na križovatke Hlohovec-Leopoldov-Šulekovo. Pribúdajú dni kedy stojíme iba pár desiatok metrov za zjazdom z diaľnice. Ak nabehne Jaguár,tak z diaľnice ani neodbočíme. Preto súhlasím s názorom pána Voltmanna na facebooku,že treba vytvoriť tlak. Preto vás žiadam,aby ste navrhli uznesenie v ktorom budete žiadať primátora,aby na každé zastupiteľstvo predkladal správu o riešení dopravnej situácie v meste a na jeho vjazdoch. Problém nie sú len kolóny,ale aj nepriechodzie ulice mesta a tiež arogantní chodci. Prosím trvám na tom,že periodicita bude každé zastupiteľstvo. Ďalej navrhnite uznesenie v ktorom budete žiadať mesto,aby zverejnilo všetku komunikáciu, ktorú doteraz malo a týka sa križovatiek cintorín, Šulekovo a obchvatu. Občania si zaslúžia vedieť ako sa s problému stavajú ich volení zástupcovia,tým myslím župana a ministra dopravy. Navrhnite ďalšie uznesenie v ktorom budete žiadať,aby primátor oslovil okresného,krajského šéfa polície a prípadne tiež ministra vnútra aby sa posilnili stavy dopravnej polície v našom okrese. Vlasto


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Miroslav

28. 10. 2016

Dobrý deň pán Muller. 1)Chcel by som sa Vás spýtať ( aj z dôvodu Vášho dotazu na primátora mesta Hlohovec k VO na zastupiteľstve v septembri, kde Vám bolo odpovedané, že obrat spoločnosti sa rieši z dôvodu, či bude zúčastnená/vybratá spoločnosť schopná výkonu od nej požadovaného a aby sa nejednalo o garážovú obchodnú spoločnosť ), že kde by som našiel zmluvu/dodatok zmluvy, ktorá rieši prenájom športovej haly spoločnosti Sporta Arena. Nakoľko táto mala za rok 2015 podľa www.zisk.sk (http://www.zisk.sk/47082089/sporta-arena-s-r-o) tržby vo výške 400,-€ a zisk vo výške -1089€. V tomto prípade nebolo treba skúmať bonitu spoločnosti? Nemalo nového prenajímateľa schváliť zastupiteľstvo? 2) Konateľ obchodnej spoločnosti Sporta Arena je tá istá osoba ako bývalý konateľ obchodnej spoločnosti Maynet, pričom táto spoločnosť neuhradila nájomné za II. polrok 2015 v hodnote 4862,33€, kde ta túto sumu bola spoločnosti Maynet vystavená faktúra č. 2015900112 splatná k 15.10.2015. Ďalej obchodná spoločnosť Sporta Arena nezaplatila nájomné za I. polrok 2016 za prenájom nehnuteľnosti vo výške 4847,75€, kde bola vystavená faktúra č. 2016900054 splatná k 15.07.2016. Táto faktúra nie je taktiež uhradená. Podniká mesto nejaké kroky na to aby sa nezopakovalo to čo zo spoločnosťou Maynet po ktorej zostali mestu iba nevymožiteľné dlhy? Zdroj ohľadom faktúr a ich úhrad je www.hlohovec.sk v sekcii odberateľské faktúry. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Roman

17. 10. 2016

Dobrý večer, chcel by som Vás poprosiť aby ste upozornil firmu ktorá, momentálne kosí v meste aby už konečne upravili aj kríky za bytovkou za cintorínom smerom k sídlisku Nitrianskej ulici (za betonovým plotom), v minulosti sa to riadne kosilo a čistilo, avšak za posledné 2 roky sa to neudržuje, vyzerá to katastrofálne, vo vyrastených kríkoch prespávajú asociáli, vykonávajú tam osobnú potrebu, vytvára sa tam skládka odpadu. Dakujem.


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Anton M.

29. 09. 2016

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či je možné znížiť max. povolenú rýchlosť v obytnej zóne na Nitrianskej ulici. Stále tam je 40 i napriek tomu že sú v blízkosti detské ihriská. Veď v meste je povolená 50! Viete to predniesť na zastupiteľstve? Ďakujem


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Dano

01. 09. 2016

Vážený pán poslanec.Na Nitrianskej ulici pri poslednom činžiaku bol rozkopaný chodník aj cesta,a chcel by som sa spýtať,či to dotyčná firma ktorá to rozkopala uvedie do pôvodného stavu,alebo to zostane zasypané tak ako to momentálne zasypané je.Vopred ďakukem za odpoveď


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Anton M.

27. 08. 2016

Dobrý deň pán poslanec. Tak ako to vyzerá s tým sťahovaním rómskych obcanov na Nitriansku? Bude nás prosím niekto informovať? Už keď sa nám bude aj ihrisko čoskoro otvárať škoda by ho bolo zničiť


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Dano

07. 05. 2016

Vázeny pán poslanec,na Nitrianskej máme novu zastávku aj s bezbarierovym pristupom,len pri prechádzani cez prechod vo vyhlade zavadzia aspoň mne ten krik pri ceste,nieje tam dobry vyhľad na prichádzajuce autá.Bolo by možne ho trochu orezat?