Ing. arch. Drgoň Miloslav (Nezávislý)

Kontakt

E-mail: miloslav.drgon@hlohovec.sk
Stará Hora 6, 920 01 Hlohovec

Prostredníctvom zobrazeného formulára môžete poslať správu na kontaktný e-mail poslanca. Urážlivé príspevky budú vymazané.
Vaše meno a priezvisko:
E-mail: Bude poskytnutý iba adresátovi
Správa poslancovi:
1+3= Ochrana pred odoslaním nevyžiadanej pošty


Predchádzajúce správy pre poslanca

Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: Stano P

07. 11. 2017

Vážení poslanci, v texte dolu vám posielam žiadosti a podnety za viacerých občanov, ktoré by ste mali podať vo forme interpelácie, alebo v bode Rôzne. Žiadame, aby sa na ďalších zasadaniach odpovede na interpelácie čítali a následne bola k nim umožnená diskusia. Problémy dopravy, vody a zelene považujeme za najdôležitejšie a preto žiadame, aby mali samostatný bod na rokovaniach. Žiadame, aby ste v iniciovali zmapovanie čiernych skládok v meste a jeho extravilánoch. V spolupráci s mestom a občanmi v svojich obvodoch skúste identifikovať pôvodcu odpadu. Ako je zabezpečená zimná údržba, koľko a akých mechanizmov a ľudí? Aký je systém? Ktoré ulice sú prvé? Ak začne snežiť v noci, kedy najskôr sa začne s odhŕňaním? Žiadame zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na hrádzi v dĺžke minimálne od Dolnej Sihote po koniec Svätopeterskej ulice. Hrádza slúži aj na prechádzky s malými deťmi počas slnečných zimných dní. Neodhrnutý sneh sa vplyvom tiaže chodiacich ľudí mení na ľad, alebo zľadovatelý sneh. Takisto zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na šulekovskej strane. Žiadame, aby primátor spolu s všetkými poslancami pozval nového župana s poslancami za hlohovecký okres na diskusiu o doprave. Za účasti občanov a televízie. Žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o doprave v meste. Samostatný bod je nutný preto, aby bola k nemu umožnená diskusia. Obdobne žiadame zaradiť bod o vode. Tieto dve témy predstavujú najväčšie problémy mesta a preto považujeme za potrebné, aby sa k týmto témam pristupovalo s náležitým dôrazom aj v oblasti informovania občanov. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vybudovaných alebo zrekonštruovaných chodníkov, ciest, križovatiek, parkovísk, vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavu riešenia nového mosta, obchvatu a lávky cez most. Obdobne pri vode je to najmä počet nových alebo zrekonštruovaných potrubí a technologického príslušenstva. V lete nás potrápili veľké horúčavy. Preto žiadame informáciu, ako mieni mesto zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny. Taktiež žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o zeleni v meste. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vysadených stromov, kríkov a inej zelene a počtu vyrúbaných stromov. Žiadame informáciu, či boli zistené čierne odbery vody, na ktorých uliciach to bolo a ako to bolo vysporiadané. Žiadame informáciu, koľko a akých prebieha právnych sporov voči mestu a koľko sporov vedie mesto voči niekomu inému. Koľko sporov trvá dlhšie než 5 rokov? Žiadame informáciu, koľko aktuálne eviduje mesto neplatičov medzi fyzickými a právnickými osobami. Koľko to predstavuje financií a koľko ich je asi pravdepodobne nevymožiteľných. Tiež žiadame informáciu, za akých podmienok mesto odstupuje vymáhanie peňazí exekútorovi. Neuvažuje mesto o odpredaji pohľadávok? Žiadame informáciu, koľko peňazí dostáva mesto ročne ako daň z prevádzky jadrových zariadení, kde boli konkrétne tieto prostriedky za posledných 5 rokov použité. Žiadame informáciu, koľko je v meste krytov civilnej ochrany, kde sú umiestnené a v akom sú stave. Žiadame informáciu aký je systém zametania ulíc mechanizmami. Konkrétne ako často, a ktoré ulice? Žiadame, aby sa na križovatkách v rámci mesta obnovilo, alebo nakreslilo nové vodorovné značenie, ktoré vizuálne ukáže vodičom radenie v križovatkách. Najmä je potrebné na všetkých križovatkách nakresliť šikmé rovnobežné čiary, aby sa zabezpečili dostatočné rozhľadové podmienky. Jedná sa o križovatky na mestských aj župných komunikáciách. Žiadame, aby ste navrhli zmenu príslušného VZN, aby bolo zakázané organizovať hudobné produkcie na Šanci v čase nočného kľudu. Hudba sa z kopca rozlieha do celého mesta.


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: Terézia M.

11. 03. 2017

Dobrý deň. Pán poslanec dalo by sa niečo robiť s tým, aby autá neparkovali priamo pred vchodom Nitrianskej 47,49? Nemáme tam chodník, vychádzame rovno na parkovisko. Možno len nakresliť na zem pred vchody zákaz státia. Ďakujem


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň, pán poslanec, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať : ,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?" ,,Ste presvedčený o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?" Ďakujem.


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: dopravak

22. 01. 2017

Do kampane za Lepší Hlohovec, v 2013, už ako nezávislý, ste išiel s heslom „Dopravu a cesty treba konečne riešiť. Slov a sľubov už stačilo.“ Je rok 2017, aké je riešenie dopravy, ktoré budete presadzovať do realizácie ? Budete kandidovať do VÚC a presadzovať obchvat Hlohovca do strategických štátnych dopravných dokumentov ?


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: obcan

21. 01. 2017

Pán poslanec, ste členom mestskej rady, chcel by som od Vás informáciu. Bol zverejnený program rady na 24.1.2017. Očakával som, že v programe budú Pozemková politika mesta a Bytová politika mesta, ktoré mali byť odovzdané do konca roku 2016. Budú tieto politiky predložené poslancom alebo budú len zverejnené na stránke mesta.


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: Šulekovo

17. 01. 2017

verejná služba/Šulekovo Nezabudol primátor na svoju úlohu vo verejnej službe alebo ide presne o to, že pre neho sú niektoré projekty málo ambiciózne ? Ak Vás prikryl ako svojich viceprimátorov a kryl niekoľko mesiacov,že s Vami nesúhlasí, pričom tým aj priznal, že ani nemá prehľad o tak zásadnom dianí na území mesta (ak nevedel o stretnutí 29. 9. 2015 o 17.00 h v budove mestského úradu v m. č. Šulekovo, nečítal Život v Hlohovci - r. 2015 - č. 11 Šulekova ulica sa dočká rekonštrukcie, stretával sa s Vami viceprimátormi na tému Šulekovo a predložil poslancom na schválenie 550 000 na túto akciu, zahrnul to do PRM v takom rozsahu ako ste mu to ako viceprimátori prichystali) nemal by sa v prvom rade za to občanom ospravedlniť a žiadať ich v Šulekove o druhú šancu ? Lebo na základe toho vzniklo celé nedorozumenie ohľadom projektu revitalizácie centra Šulekova. Prečo nechápe občanov, že to cítia inak, načo sa ich pýtali na ich názor, keď im potom ani nikto v správny čas a vhodným spôsobom nevysvetlí, že sa zmenil názor na riešenie Šulekova. Prečo prvý muž nechápe, že občania sú z takéhoto jednania rozčarovaní a úplne inak by brali aj návrh riešenia mladých architektov. Ale stále zvyšuje napätie svojimi vyjadreniami, že poslanci neschvália ........ Aký je na to Váš názor, ako ste sa s touto kritikou primátora na Vás viceprimátorov vysporiadal ?


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: LM

25. 11. 2016

Ďalším problémom, ktorý ma šokoval, je vyrúbanie zdravých stromov na Felcánovej ulici. Pani Zuzana Hrinková Siebenstichová to odôvodnila zas nejakou bezpečnosťou detí ???? To má akože byť nejaká nová forma ospravedlnenia porušovania dobrých mravov, zákonov a ničenia prírody ? Ja sa pýtam, to vážne bolo potrebné vyrúbať celú brezu ? To nie je 500 ročný dub, kmeň stromu je tenký a ak nejaké konáre zavadzali vo výhľade predsa len sa to dá riešiť odborným orezaním. Touto argumentáciou sa môže rovno vyrúbať celé mesto, veď tie stromy a vlastne aj celá príroda od kvetín, stromov až po zvieratá detičkám len zavadzajú. Dávnejšie boli vyrúbané aj stromy na Podzámskej pri Jednote, tiež sa mi nezdali choré či suché a ja verím, že to nebolo z rovnakého dôvodu. Prosím Vás ak chcete už niečo robiť pre tie deti, tak sa snažte zachovať prírodu ( flóru aj faunu ) aj pre ďalšie generácie , viesť tie deti k ochrane prírody a neriešiť veci štýlom po nás potopa. Nepáči sa mi, kam smeruje toto mesto a som sklamaná. V iným mestách sa vysádzajú stromy, u nás je mesto schopné urobiť takéto grobianstva voči prírode. Možno sú niektorí z Vás turisti a milovníci športových aktivít v prírode ako ja. Určite Vám potom nemôže byť ľahostajné, akým spôsobom sa v meste veci, čo sa týka ochrany životného prostredia riešia. Verím, že sa situácia aj s Vašou pomocou vyrieši a v budúcnosti sa takéto veci už nebudú opakovať. Ďakujem vopred za pomoc.


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: LM

25. 11. 2016

Vážení poslanci, nakoľko začínam byť veľmi znepokojená situáciou v meste, čo sa týka životného prostredia aj dopravy a hlavne činmi vedenia rozhodla som sa požiadať o pomoc. Rozdelím to na dve časti. Podnety dávam na riešenie Komisi územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia. V prvom rade, by som požiadala komisiu o vyriešenie problému týkajúcich sa bilbordov Pozor deti, ktoré sú rozvešané po celom meste. Mám za to, že tieto bilbordy až učebnicovo spĺňajú to, čo je definované pod vizuálnym smogom. Veľa krát sa vizuálny smog skrýva za nejaký výchovný charakter, alebo sa podobá na dopravnú značku či svojimi rozmermi mení vzhľad okolia a pod. Písala som podnet na odkaz pre starostu, no nebolo mi vyhovené z dôvodu, že si pani Zuzana Hrinková Siebenstichová, to tak nevníma jej sa to páči a že tie bilbordy majú slúžiť na nejakú bezpečnosť detí. Nechcem už rozoberať, že mám za to, že minimálne bol osadením tých bilbordov porušený zákon o cestnej premávke. Niekto na hlohovecko.sk dal fotku tohto bilbordu, ktorý je umiestnený priamo nad dopravnou značkou. To už je fakt hrubá ignorácia zákona. Podrobnosti v https://www.odkazprestarostu.sk/hlohovec/podnety/34737/reklamne-panely-pozor-deti Nie je mi jasné, prečo mesto nevyužilo normálny a zákonný spôsob upozornenia na zvýšený pohyb detí a to osadením výstražnej dopravnej značky Pozor deti. Ak chceme riešiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, tak prečo ju ešte zhoršujeme nejakými naivnými obrázkami ? Ako by to vyzeralo, keby sme si začali maľovať vláčik s mihalnicami, slniečkom a obláčikmi tam, kde je železničné priecestie a nakreslíme tam ešte závory, ktoré tam v skutočnosti ani nebudú.Naše mesto má problém s vizuálnym smogom , veľakrát keď príde cirkus tak sú oblepené lampy. Máme aj pri vstupe do mesta z Trnavy veľké bilbordy, ktoré špatia a menia vzhľad mesta. Priznajme si, stav nie je ideálny a potreboval by asi riešiť nejako komplexnejšie možno nejakým VZN, nejakými pravidlami.. Lebo takto budeme mať za chvíľku z mesta cirkus, ani k nám nemusí chodiť . Mesto by predsa malo ísť príkladom a samo nepodporovať vizuálny smog , takže Vás prosím o riešene tejto fakt pre mňa až šialenej situácie.


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: Vlasto

25. 11. 2016

Prajem dobrý deň páni poslanci! Píšem vám všetkým členom komisie dopravy plus poslancom kraja. Za chvíľu to bude takmer desať rokov čo dennodenne stojím v kolóne. Článok v Živote v Hlohovci má nesprávny titulok. Keby boli kolóny iba na moste,tak som štastný ako blcha.Lenže kolóny dennodenne začínajú už na križovatke Hlohovec-Leopoldov-Šulekovo. Pribúdajú dni kedy stojíme iba pár desiatok metrov za zjazdom z diaľnice. Ak nabehne Jaguár,tak z diaľnice ani neodbočíme. Preto súhlasím s názorom pána Voltmanna na facebooku,že treba vytvoriť tlak. Preto vás žiadam,aby ste navrhli uznesenie v ktorom budete žiadať primátora,aby na každé zastupiteľstvo predkladal správu o riešení dopravnej situácie v meste a na jeho vjazdoch. Problém nie sú len kolóny,ale aj nepriechodzie ulice mesta a tiež arogantní chodci. Prosím trvám na tom,že periodicita bude každé zastupiteľstvo. Ďalej navrhnite uznesenie v ktorom budete žiadať mesto,aby zverejnilo všetku komunikáciu, ktorú doteraz malo a týka sa križovatiek cintorín, Šulekovo a obchvatu. Občania si zaslúžia vedieť ako sa s problému stavajú ich volení zástupcovia,tým myslím župana a ministra dopravy. Navrhnite ďalšie uznesenie v ktorom budete žiadať,aby primátor oslovil okresného a krajského šéfa polície a prípadne tiež ministra vnútra aby sa posilnili stavy dopravnej polície v našom okrese. Vlasto