doc. Ing. Duchoň František, PhD. (Nezávislý)

Kontakt

Telefón: 0915 719 462
E-mail: frantisek.duchon@hlohovec.sk
Mlynská 71, 920 03 Hlohovec - Šulekovo

Prostredníctvom zobrazeného formulára môžete poslať správu na kontaktný e-mail poslanca. Urážlivé príspevky budú vymazané.
Vaše meno a priezvisko:
E-mail: Bude poskytnutý iba adresátovi
Správa poslancovi:
4+2= Ochrana pred odoslaním nevyžiadanej pošty


Predchádzajúce správy pre poslanca

Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Šulekovo

09. 01. 2017

Pán poslanec, projektová dokumentácia Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. etapa (dodávateľ Ing. Igor Aresta, 9 100,00 eur) bola podľa zverejnenej faktúry odovzdaná asi v decembri 2015. Môžu občania m.č. Šulekova počítať s tým, že prostredníctvom Vás, ako poslanca, dokážu získať relevantné informácie ako bude vlastne pokračovať príprava tejto akcie, kedy bude realizovaný výber na dodávateľa dopracovania projektovej dokumentácie (cca ďalších 9 000 eur podľa schváleného rozpočtu), kedy je reálne získať príslušné povolenia pre realizáciu riešenia miestnej komunikácie Šulekova a kedy bude zahájená realizácia (či to bude ešte v tomto volebnom období). V rozpočte je znovu schválených 550 000 eur na Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo – I. etapa (Na samotnú rekonštrukciu centrálnej zóny Šulekovo – I. etapa opätovne zaraďujeme v roku 2017 finančné prostriedky vo výške 550 000 €. Rekonštrukcia zahŕňa realizáciu úprav spevnených plôch, zelene a mobiliáru.) Nie je to len ťah na upokojenie situácie, ako sa chce preinvestovať 550 000 eur v roku 2017 keď to nie je ani prichystané. A ešte dotaz, zúčastníte sa odpočtu primátora 17.1.2017 o 17.00 aby ste si priamo vypočul primátora čo k danej téme povie ?


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Viera Žemlová

07. 01. 2017

Dobrý deň, pán poslanec prosím odpovedzte mi na dole uvedené otázky: 1. Pýtal sa Vás niekto na názor, kde je v Šulekove potrebné dať kameru? 2. Kto vybral priestor, ktorý monitoruje kamera na ulici Hájskej v Šulekove? 3. Aké boli kritériá výberu monitorovaného priestoru? 4.Aká je štatistika páchania priestupkov a trestných činov v monitorovanom priestore? Za odpoveď vopred ďakujem.


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Anna Kamenská

08. 12. 2016

Pán poslanec, aký je Váš názor na podmienky prenájmu domov smútku v meste Hlohovec, kedy ročný príjem pre pána Schotterta pri približne 200 pohreboch ročne je 12244 € a ročný nájom pána Schotterta je 109 € ročne?


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Vlasto

25. 11. 2016

Prajem dobrý deň páni poslanci! Píšem vám všetkým členom komisie dopravy plus poslancom kraja. Za chvíľu to bude takmer desať rokov čo dennodenne stojím v kolóne. Článok v Živote v Hlohovci má nesprávny titulok. Keby boli kolóny iba na moste,tak som štastný ako blcha.Lenže kolóny dennodenne začínajú už na križovatke Hlohovec-Leopoldov-Šulekovo. Pribúdajú dni kedy stojíme iba pár desiatok metrov za zjazdom z diaľnice. Ak nabehne Jaguár,tak z diaľnice ani neodbočíme. Preto súhlasím s názorom pána Voltmanna na facebooku,že treba vytvoriť tlak. Preto vás žiadam,aby ste navrhli uznesenie v ktorom budete žiadať primátora,aby na každé zastupiteľstvo predkladal správu o riešení dopravnej situácie v meste a na jeho vjazdoch. Problém nie sú len kolóny,ale aj nepriechodzie ulice mesta a tiež arogantní chodci. Prosím trvám na tom,že periodicita bude každé zastupiteľstvo. Ďalej navrhnite uznesenie v ktorom budete žiadať mesto,aby zverejnilo všetku komunikáciu, ktorú doteraz malo a týka sa križovatiek cintorín, Šulekovo a obchvatu. Občania si zaslúžia vedieť ako sa s problému stavajú ich volení zástupcovia,tým myslím župana a ministra dopravy. Navrhnite ďalšie uznesenie v ktorom budete žiadať,aby primátor oslovil okresného,krajského šéfa polície a prípadne tiež ministra vnútra aby sa posilnili stavy dopravnej polície v našom okrese. Vlasto


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Šulekovo

22. 11. 2016

Program rozvoja Šulekova/Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. etapa Pán poslanec, prosím Vás o zodpovedanie štyroch otázok. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec - dňa 10. novembra 2016, o 14.00 h, v telocvični ZŠ Vilka Šuleka v m. č. Šulekovo, program – bez zverejnených materiálov 6. Rozpracovanie koncepcie verejných priestorov 7. Program rozvoja Šulekova http://mesto.hlohovec.sk/zastupca-primatora.phtml?id_menu=65662&limited_level=1&stop_menu=65395&module_action__235348__id_zas=21274&module_action__235348__id_type=13#m_235348 Je možná na základe PD – Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. Etapa aj realizácia v rokoch 2016–2017 ? Sú vybavené potrebné povolenia ? Boli realizované kroky pre výber dodávateľa ? Je už definitívne rozhodnuté, že realizácia na základe PD nebude ?


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Š.

09. 11. 2016

Mame hádať ? V zápisnici z DR bod rôzne je uvedené. Citujem : Doc.Ing. Duchoň sa informoval, prečo bola zastavená rekonštrukcia Hlohová - Tolstého. Na otázku odpovedal Ing.arch. Drgoň, zástupca primátora a člen dozornej rady, nakoľko realizácia tejto investičnej akcie je v kompetencii mesta Hlohovec. Koniec citátu. Ale to najdôležitejšie mi tam chýba. Čo vlastne povedal. Bola táto investičná akcia vôbec pripravená ? Prečo boli v rozpočte na rok 2016 plánované fin.prostriedky ? Nakoniec tieto prostriedky boli presunuté do inej kapitoly.A to najdôležitejšie. Kto je ten kompetentný a zodpovedný za realizáciu investičných akcii týkajúce sa rekonštrukcie vodovodnej siete v meste Hlohovec ? A o odkúpení podielu čístičky odpadových vôd sa hovorí tak dlho, že už sa pýtať na termín je asi zbytočne.


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Š.

07. 11. 2016

Vážený p. poslanec a predseda DR. Na ms. zastupiteľstve p. Pestún , ako člen DR prehlásil, že zápisnice z DR, budú zverejnené na webovej stránke VaTS. Do dnešného dňa tam " svieti " iba zápisnica za rok 2015. Kde sa stala chyba.


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Anna Kamenská

16. 09. 2016

Pán poslanec. Jediným kultúrnym centrom v Šulekove je budova základnej školy na Hájskej ulici. Svoju činnosť v nej realizujú viaceré organizácie - zväz záhradkárov, klub dôchodcov, viaceré hudobné telesá a iné. Väčšina priestorov v ktorých pôsobia menované organizácie potrebuje rekonštrukciu. Taktiež zariadenie je v dezolátnom stave. Nakoľko sa začína s prípravou budúcoročného rozpočtu, žiadam Vás, aby ste presadil v budúcoročnom rozpočte vyčlenenie peňazí na rekonštrukciu uvedenej budovy a na jej zariadenie. Záchody sú v havarijnom stave !!! Ďakujem.


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Š.

06. 09. 2016

Vážený pán poslanec, obraciam sa na Vás ale ako aj na predsedu DR VaTS s.r.o., či ste zvolali zasadanie DR k polročným hospodárskym výsledkom spoločnosti a ak áno, poprosil by som o zápisnicuz tohoto zasadnutia, pokiaľ to je možné. Ak ste nezasadali, predpokladám,že na najbližšom zastupiteľstve oboznámite svojich kolegov poslancov a samozrejme verejnosť z výsledkami za 1. polrok, vrátane hlbšieho rozboru.