Mgr. Vladovič Zlatko (Nezávislý)

Kontakt

Telefón: 0910 977 053
E-mail: zlatko.vladovic@hlohovec.sk
Michalská 13, 920 01 Hlohovec

Prostredníctvom zobrazeného formulára môžete poslať správu na kontaktný e-mail poslanca. Urážlivé príspevky budú vymazané.
Vaše meno a priezvisko:
E-mail: Bude poskytnutý iba adresátovi
Správa poslancovi:
5+6= Ochrana pred odoslaním nevyžiadanej pošty


Predchádzajúce správy pre poslanca

Odpoveď poslanca

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň, pán poslanec, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať : ,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?" ,,Ste presvedčený o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?" Ďakujem.


Odpoveď poslanca

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Anna Kamenská

08. 12. 2016

Pán poslanec, aký je Váš názor na podmienky prenájmu domov smútku v meste Hlohovec, kedy ročný príjem pre pána Schotterta pri približne 200 pohreboch ročne je 12244 € a ročný nájom pána Schotterta je 109 € ročne?


Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: R.Cibulka

19. 02. 2016

Ďakujem za reakciu, dúfam, že pri prerokovávaní tejto situácie budú zohľadnené hlavne potreby a záujmy obyvateľov, ktorí v tejto lokalite žijú a bývajú. S pozdravom, R.C.


Odpoveď poslanca

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: R. Cibulka

18. 02. 2016

Dobrý deň, situácia s dopravou na Závalí sa zhoršila, dávam podnet na začatie prehodnotenia Dopravnej situácie v tejto lokalite, situácia, najma ráno je hrozivá, hlavne pri 6.ZŠ aj strednej škole. Alebo budeme čakať na nejaké nešťastie ? S pozdravom R.C.


Odpoveď poslanca

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Robert Cibulka

26. 10. 2015

Vážený pán poslanec, Obyvatelia blokov Závalie 1-15 sú veľmi zhrození z aktuálnej dopravnej situácie. Jednosmerná ulica bola požadovaná, no mala byť navrhnutá v opačnom smere. Logicky autá od námestia smerujú Podzámskou ulicou a za 6.ZŠ sa logicky rozdeľujú na jednotlivé sídliskové komunikácie a prúdia zase opačným smerom okolo potravín Jednota k pošte. Vždy to tak bolo a väčšina vodičov bola na to zvyknutá. Teraz je to nelogické a dve jednosmerné ulice kolidujú oproti sebe! Časť ulice Závalie od novostavby bytového domu (bývalá materská škola)by mala prúdiť smerom dole k potravinám Jednota a z chodníka po pravej strane by mali byť urobené parkovacie miesta. Takto by sa mohla zjednodušiť premávka a mohlo by pribudnúť zopár potrebných parkovacích miet. Tento názor nie je len môj subjektívny, ale je to názor tiež mnohých obyvateľov tohto sídliska. Súčasný stav je nelogický a pre obyvateľov veľmi komplikovaný. Verím, že Naše vyjadrenie budete brať v úvahu a ďakujem za pozornosť.