Mgr. Vladovič Zlatko (Nezávislý)

Kontakt

Telefón: 0910 977 053
E-mail: zlatko.vladovic@hlohovec.sk
Michalská 13, 920 01 Hlohovec

Prostredníctvom zobrazeného formulára môžete poslať správu na kontaktný e-mail poslanca. Urážlivé príspevky budú vymazané.
Vaše meno a priezvisko:
E-mail: Bude poskytnutý iba adresátovi
Správa poslancovi:
4+6= Ochrana pred odoslaním nevyžiadanej pošty


Predchádzajúce správy pre poslanca

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Ivan Struhárik

22. 12. 2018

Vážený pán poslanec.Nedá sa dolu Michalskou ulicou zriadit spomalovač tkz retardér.Premavka dolu ulicou je hustá vodiči väčšinou rýchlost nedodržujú a výjazd s pred blokou 7 8 9 10 11 a aj z parkoviska je velmi nebezpečný so špatným výhladom. Za odpoved dakujem.


Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: obcan

17. 06. 2018

Čo považujete za najdôležitejšie pre riešenie ďalšej problematiky skládky vlčie hory, na základe informácií ktoré máte ako poslanec ?


Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Stano P

07. 11. 2017

Vážení poslanci, v texte dolu vám posielam žiadosti a podnety za viacerých občanov, ktoré by ste mali podať vo forme interpelácie, alebo v bode Rôzne. Žiadame, aby sa na ďalších zasadaniach odpovede na interpelácie čítali a následne bola k nim umožnená diskusia. Problémy dopravy, vody a zelene považujeme za najdôležitejšie a preto žiadame, aby mali samostatný bod na rokovaniach. Žiadame, aby ste v iniciovali zmapovanie čiernych skládok v meste a jeho extravilánoch. V spolupráci s mestom a občanmi v svojich obvodoch skúste identifikovať pôvodcu odpadu. Ako je zabezpečená zimná údržba, koľko a akých mechanizmov a ľudí? Aký je systém? Ktoré ulice sú prvé? Ak začne snežiť v noci, kedy najskôr sa začne s odhŕňaním? Žiadame zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na hrádzi v dĺžke minimálne od Dolnej Sihote po koniec Svätopeterskej ulice. Hrádza slúži aj na prechádzky s malými deťmi počas slnečných zimných dní. Neodhrnutý sneh sa vplyvom tiaže chodiacich ľudí mení na ľad, alebo zľadovatelý sneh. Takisto zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na šulekovskej strane. Žiadame, aby primátor spolu s všetkými poslancami pozval nového župana s poslancami za hlohovecký okres na diskusiu o doprave. Za účasti občanov a televízie. Žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o doprave v meste. Samostatný bod je nutný preto, aby bola k nemu umožnená diskusia. Obdobne žiadame zaradiť bod o vode. Tieto dve témy predstavujú najväčšie problémy mesta a preto považujeme za potrebné, aby sa k týmto témam pristupovalo s náležitým dôrazom aj v oblasti informovania občanov. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vybudovaných alebo zrekonštruovaných chodníkov, ciest, križovatiek, parkovísk, vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavu riešenia nového mosta, obchvatu a lávky cez most. Obdobne pri vode je to najmä počet nových alebo zrekonštruovaných potrubí a technologického príslušenstva. V lete nás potrápili veľké horúčavy. Preto žiadame informáciu, ako mieni mesto zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny. Taktiež žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o zeleni v meste. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vysadených stromov, kríkov a inej zelene a počtu vyrúbaných stromov. Žiadame informáciu, či boli zistené čierne odbery vody, na ktorých uliciach to bolo a ako to bolo vysporiadané. Žiadame informáciu, koľko a akých prebieha právnych sporov voči mestu a koľko sporov vedie mesto voči niekomu inému. Koľko sporov trvá dlhšie než 5 rokov? Žiadame informáciu, koľko aktuálne eviduje mesto neplatičov medzi fyzickými a právnickými osobami. Koľko to predstavuje financií a koľko ich je asi pravdepodobne nevymožiteľných. Tiež žiadame informáciu, za akých podmienok mesto odstupuje vymáhanie peňazí exekútorovi. Neuvažuje mesto o odpredaji pohľadávok? Žiadame informáciu, koľko peňazí dostáva mesto ročne ako daň z prevádzky jadrových zariadení, kde boli konkrétne tieto prostriedky za posledných 5 rokov použité. Žiadame informáciu, koľko je v meste krytov civilnej ochrany, kde sú umiestnené a v akom sú stave. Žiadame informáciu aký je systém zametania ulíc mechanizmami. Konkrétne ako často, a ktoré ulice? Žiadame, aby sa na križovatkách v rámci mesta obnovilo, alebo nakreslilo nové vodorovné značenie, ktoré vizuálne ukáže vodičom radenie v križovatkách. Najmä je potrebné na všetkých križovatkách nakresliť šikmé rovnobežné čiary, aby sa zabezpečili dostatočné rozhľadové podmienky. Jedná sa o križovatky na mestských aj župných komunikáciách. Žiadame, aby ste navrhli zmenu príslušného VZN, aby bolo zakázané organizovať hudobné produkcie na Šanci v čase nočného kľudu. Hudba sa z kopca rozlieha do celého mesta.


Odpoveď poslanca

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň, pán poslanec, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať : ,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?" ,,Ste presvedčený o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?" Ďakujem.


Odpoveď poslanca

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Anna Kamenská

08. 12. 2016

Pán poslanec, aký je Váš názor na podmienky prenájmu domov smútku v meste Hlohovec, kedy ročný príjem pre pána Schotterta pri približne 200 pohreboch ročne je 12244 € a ročný nájom pána Schotterta je 109 € ročne?


Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: R.Cibulka

19. 02. 2016

Ďakujem za reakciu, dúfam, že pri prerokovávaní tejto situácie budú zohľadnené hlavne potreby a záujmy obyvateľov, ktorí v tejto lokalite žijú a bývajú. S pozdravom, R.C.


Odpoveď poslanca

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: R. Cibulka

18. 02. 2016

Dobrý deň, situácia s dopravou na Závalí sa zhoršila, dávam podnet na začatie prehodnotenia Dopravnej situácie v tejto lokalite, situácia, najma ráno je hrozivá, hlavne pri 6.ZŠ aj strednej škole. Alebo budeme čakať na nejaké nešťastie ? S pozdravom R.C.


Odpoveď poslanca

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Robert Cibulka

26. 10. 2015

Vážený pán poslanec, Obyvatelia blokov Závalie 1-15 sú veľmi zhrození z aktuálnej dopravnej situácie. Jednosmerná ulica bola požadovaná, no mala byť navrhnutá v opačnom smere. Logicky autá od námestia smerujú Podzámskou ulicou a za 6.ZŠ sa logicky rozdeľujú na jednotlivé sídliskové komunikácie a prúdia zase opačným smerom okolo potravín Jednota k pošte. Vždy to tak bolo a väčšina vodičov bola na to zvyknutá. Teraz je to nelogické a dve jednosmerné ulice kolidujú oproti sebe! Časť ulice Závalie od novostavby bytového domu (bývalá materská škola)by mala prúdiť smerom dole k potravinám Jednota a z chodníka po pravej strane by mali byť urobené parkovacie miesta. Takto by sa mohla zjednodušiť premávka a mohlo by pribudnúť zopár potrebných parkovacích miet. Tento názor nie je len môj subjektívny, ale je to názor tiež mnohých obyvateľov tohto sídliska. Súčasný stav je nelogický a pre obyvateľov veľmi komplikovaný. Verím, že Naše vyjadrenie budete brať v úvahu a ďakujem za pozornosť.