Vyhľadať poslanca
Ulica:

Môj poslanec


Správy poslancom:

Odpoveď poslanca

Adresát: Pogáčová Stanislava, Ing.

Autor správy: mata lihanova

14. 09. 2016

1.Prosím Vás nedá sa vybaviť zametanie častejšie pre obchodom jednota na SNP? Pred tými obchodmi, vyzerá to tam hrozne.
2. Sú naplánované spomalovače za činžiakom SNP 21 - hrajú sa tam deti a autá tam chodia prirýchlo.
ďakujem


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: Obyvateľka HC

09. 09. 2016

Dobrý deň,začne sa niečo s tým vnutroblokom na R.Dilonga?Ide ďalšie obdobie mínania peňazí a problém je to veľký a dlhodobí!Nech sa vynechá tá časť,čo má veľa majiteľov-však to je pekné vysadené a pustite sa do tej cesty!Smeti platíme,dane tiež,ale sa nedistaneme v období dažďa ani k smetiam ani vin pri tých problémových miestach.


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Š.

06. 09. 2016

Vážený pán poslanec, obraciam sa na Vás ale ako aj na predsedu DR VaTS s.r.o., či ste zvolali zasadanie DR k polročným hospodárskym výsledkom spoločnosti a ak áno, poprosil by som o zápisnicuz tohoto zasadnutia, pokiaľ to je možné. Ak ste nezasadali, predpokladám,že na najbližšom zastupiteľstve oboznámite svojich kolegov poslancov a samozrejme verejnosť z výsledkami za 1. polrok, vrátane hlbšieho rozboru.


Adresát: Kováč Dušan, Mgr.

Autor správy: Obyvateľka HC

05. 09. 2016

Dobrý deň,dá sa spravoť pre nás obyvateľov na ul.Dilonga vnútroblok aspoň nejaká úprava s cestou medzi nedokončeným parkovaním?Však to je strašné prechádzať po tej rozbitej ceste peši aj autom.A také ako,že má priestor kde je spravená výsadba kvetov veľa majiteľov a je s tým problém,skúste bez toho priestoru niečo pre nás spraviť.Lebo s tým problematickým miestom to bude a už aj je nekonečná pieseň.Snáď to pôjde aj bez toho.


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Dano

01. 09. 2016

Vážený pán poslanec.Na Nitrianskej ulici pri poslednom činžiaku bol rozkopaný chodník aj cesta,a chcel by som sa spýtať,či to dotyčná firma ktorá to rozkopala uvedie do pôvodného stavu,alebo to zostane zasypané tak ako to momentálne zasypané je.Vopred ďakukem za odpoveď


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Richard

30. 08. 2016

Vážený pán poslanec, aké kroky robí VaTS a mesto, aby zabránilo veľkým stratám vody v potrubí?
Má spoločnosť predstavu, alebo vedomosť, či ide o jeden-dva veľké úniky, alebo ide o viacero menších únikov? Vie sa orientačne kde to asi je? Nemôže dochádzať v miestach únikov k rozrušovaniu podložia?


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: Richard

30. 08. 2016

Vážený pán viceprimátor, chcem Vás požiadať o informácie ku križovatkám Faurecia-kruhový objazd, Hlohová-kruhový objazd,
Cintorínska a Hviezdoslavova-železnične priecestie. Tu v pošte pre poslanca na to nie je priestor, rád by som Vás preto požiadal, aby ste informácie zverejnili v Živote v Hlohovci, prípadne na mestskom zastupiteľstve. Rád by som vedel, kedy sa plánuje rekonštrukcia daných križovatiek, kto je príslušný vo veciach konať a rozhodovať, teda či je to mesto, VÚC, alebo štát, prípadne kto má aké
kompetencie, práva a povinnosti. Ak je to mimo kompetencií mesta, tak prosím informáciu, či VÚC prípadne štát to má zaradené v zásobníku projektov. Či je spracovaná dokumentácia, ak je, tak by som prosil zverejniť aspoň náčrt navrhovaného riesenia. Otázky k obom kruhovým objazdom smerujú k obchvatu a či sme sa vôbec posunuli niekam ďalej. Dávnejšie bola prezentovaná myšlienka zjazdu z mosta na Nábrežie Andreja Hlinku. Je to ešte aktuálne?


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Richard

30. 08. 2016

Vážený pán poslanec, chcem Vás požiadať, aby ste na najbližšom rokovaní mestskej rady a vašej komisie otvorili problematiku udržateľnosti čistoty v našom meste.
Je úplne bežné, že po vyčistení je priestor za dva dni opäť plný odpadkov,
kde suverénne vedú ohorky z cigariet. Určite mi dáte za pravdu, že vynakladanie
peňazí na takéto čistenie je neefektívne míňanie peňazí daňových poplatníkov.
Podľa môjho názoru mesto musí začať dôrazne aplikovať represívne a výchovné opatrenia.
Medzi represívne opatrenia by som zaradil zvýšenie pokút za znečistenie verejného priestranstva, čierne skládky apod na najvyššiu možnú sumu. Ďalej, mestskí policajti by mali viacej sledovať, dohovárať i pokutovať bežných obcanov, ktorí nevedia kam patrí odpad. Z výchovných opatrení by som poukázal na potrebu spolupráce s materskými, základnými a strednými školami v oblasti environmentálnej výchovy. Viem si predstaviť podobnú akciu ako je dopravná akcia jablko-citrón, kde školáci za asistencie policajtov rozdávajú citróny pre neposlušných vodičov. Pán poslanec, chcem Vás požiadať, aby ste túto problematiku otvorili taktiež na najbližšom rokovaní zastupiteľstva a poprípadne aj interpelovali pána primátora, čo robí mesto v tomto smere.


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Anton M.

27. 08. 2016

Dobrý deň pán poslanec. Tak ako to vyzerá s tým sťahovaním rómskych obcanov na Nitriansku? Bude nás prosím niekto informovať? Už keď sa nám bude aj ihrisko čoskoro otvárať škoda by ho bolo zničiť


« Predošlá |  5  6  7  8  9 10  11  12  13  | Ďalšia »