Vyhľadať poslanca
Ulica:

Môj poslanec


Správy poslancom:

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Dediči po grófovi Erdödy

22. 06. 2017

2.časť otvoreného listu:

ďalej Vás vyzývame, aby ste prehodnotil svoj postoj k hlasovaniu (ktoré prebehlo na zasadnutí MsZ 18.05.2017) k vysokým investíciám mesta samotného do rekonštrukcie zámku, bez toho, že by bolo poslancom primátorom mesta pred tým zverejnené, že dediči vyslovili svoju ochotu, popri uplatňovaní svojich dedičských nárokov, do obnovy zámku aj investovať finančné prostriedky.
Vyzývame Vás, aby ste inicioval vyhlásenie tohoto hlasovania zo dňa 18.05.2017 za neplatné, nakoľko boli zamlčané dôležité skutočnosti, ktoré mohli ovplyvniť rozhodnutie poslancov, ak by boli mali pred tým kompletné informácie,
ďalej Vás vyzývame, aby ste inicioval, hlasovanie o výpovedi nájomnej zmluvy OZ zámok Hlohovec zo dňa 18.05.2017, vyhlásiť za neplatné, nakoľko prebehlo toto hlasovanie rovnako za okolností, ako hore uvedené. Ak by boli poslanci mali kompletné informácie o tom, že dediči predložili 17. mája 2017 právničke mesta svoje dedičské dôkazy (toto i s prekladom do slov. jazyka), tieto videla jednak ona a rovnako i primátor mesta, osobne na rokovaní s dedičmi a to už 20. apríla 2017, nebolo by muselo prísť k vypovedaniu nájomnej zmluvy a OZ mohlo na zámku naďalej, pomalším tempom, spolu i za finančnej účasti dedičov, vykonávať svoje rekonštrukčné práce (možno i za spolupráce s mestom, ale čo je pre občanov mesta, ktorí Vám odovzdali svoje hlasy najdôležitejšie - s podstatne nižším finančným zaťažením mesta).
Informujeme Vás o tom, že sme pripravili petíciu, ktorú v týchto dňoch spúšťame, o nasledovných bodoch ako hore uvedné, v ktorej ale občania svojimi podpismi vyjadria zároveň i nedôveru a výzvu k odstúpeniu toho poslanca, ktorý tento otvorený list bude ignorovať a nepodnikne požadované. Našu žiadosť sme dobre premysleli a právne prediskutovali a budeme postupovať i k týmto bodom (ak im nebude vyhovené), rovnako i tu súdnou cestou a iniciovať žalobu na určenie neplatnosti týchto dvoch hlasovaní zo dňa 18.05. 2017.
S dôverou vo Váš objektívny a správny postup
Dediči po grófovi Dr. Wilhelm Erdödy.


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Dediči po grófovi Erdödy

22. 06. 2017

Pán poslanec Ing. Voltmann,
zvereňujeme náš otvorený list adresovaný na Vás. Vy ste sa postaral tak trochu škodoradostne o zverejnenie na Vašom facebooku jednej chybnej verzie, za ktorú sme sa Vám ale ospravedlnili a zaslali sme Vám aj v zápätí opravenú verziu tohoto otvoreného listu, čo ste pred verejnosťou ale zamlčal. Keď niekto ľudí zosmiešňuje za chyby, za ktoré sa mu ten druhý dokonca sám ospravedlnil, hovorí to v konečnom dôsledku za jeho povahu samé o sebe. Takže, teraz ešte raz - nech si čitatelia urobia obraz sami o tom, čo sme od Vás, ako člena MsR, 20.06.2017 vlastne žiadali:
___________________________________________
1.časť otvoreného listu:

Vážený pán poslanec, člen mestskej rady, Ing.Voltmann!
Oslovujeme Vás, i ostatných členov MsR a rovnako i primátora mesta Hlohovec (týmto otvoreným listom poslancovi a primátorovi) kvôli našej nasledovnej žiadosti, aby ste na zasadnutí mestskej rady 20.06.2017
inicioval tieto dva body programu:
Ako viete, bolo s nami ako oprávnenými dedičmi a právnymi nástupcami grófa Dr. Wilhelm Erdödy (posledného majiteľa hlohoveckého zámku) na zasadnutí MsZ, 18. mája 2017, zaobchádzané tak, ako bolo – bez akéhokoľvek rešpektu k nášmu právnemu postaveniu, dokonca sme boli prirovnávaní k predošlému podvodníkovi, ktorý bol za svoj dedičský podvod odsúdený. Takéto postupy mesta Hlohovec nebudeme ďalej tolerovať a preto vidíme poslednú šancu - obrátiť sa priamo na Vás, ako poslanca a člena mestskej rady, teraz týmto otvoreným listom:
Vyzývame Vás, pán poslanec Ing. Voltmann, aby ste dnes na zasadnutí MsR nastolil, aby bol do programu najbližšieho zasadnutia MsZ (dňa 29.06.2017), zaradený nasledovný bod programu:
1. Vystúpenie zástupcu dedičov (oboch právnych nástupcov po grófovi Erdödy), ako oprávneneného prehovoriť na zasadnutí MsZ a predniesť svoje návrhy na obnovu zámku, jeho ďalšie využitie a spoločné možnosti spolupráce s mestom i s OZ Zámok Hlohovec,

list pokračuje v 2.časti


Adresát: Šiška Juraj

Autor správy: Katarína Slováková

24. 05. 2017

Dobrý deň,
neviem kto má na starosti zeleň v meste, tak prosím, posuňte môj príspevok kompetentnej osobe. Prosím Vás, za kruhovým objazdom smerom von z mesta, ešte pred mostom trčia kríky až do chodníka a potom tá tráva trocha ďalej siaha miestami až do polovice chodníka. Nie je to nič príjemné, keď pri obchádzaní trávy máte ruku s taškou na vozovke a čakáte, kedy Vás zachytí prechádzajúce auto! Bola by som veľmi rada, keby sa dal tento problém vyriešiť.
Ďakujem Slováková


Adresát: Kováč Dušan, Mgr.

Autor správy: Masarykova

21. 03. 2017

Dobrý večer. Dušanko rada by som sa opýtala či by sa nedali odstranit tie stromy čo su tu pri škole byvalej na Hlohovej tie slivky tu zavadzaju je to hned pri ceste. Dakujem s poz. Masarykova


Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: Terézia M.

11. 03. 2017

Dobrý deň. Pán poslanec dalo by sa niečo robiť s tým, aby autá neparkovali priamo pred vchodom Nitrianskej 47,49? Nemáme tam chodník, vychádzame rovno na parkovisko. Možno len nakresliť na zem pred vchody zákaz státia. Ďakujem


Adresát: Kováč Dušan, Mgr.

Autor správy: jaroslav murko

13. 02. 2017

Vazeny pan poslanec prosym vas o osobny kontak ak by to bolo mozne byvam na kamennej ulici polorozburanej bytovke kde bol nedavno poziar potrebujem sa s vamy porozpravat o vasej podpore pri ziskavani najomneho bytu na zeleznicnej ulici dakujem


Adresát: Úradníková Viera, Ing.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň,
pani poslankyňa, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať :
,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?"
,,Ste presvedčená o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?"
Ďakujem.


Adresát: Pogáčová Stanislava, Ing.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň,
pani poslankyňa, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať :
,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?"
,,Ste presvedčená o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?"
Ďakujem.


Adresát: Kamendyová Ingrid, Mgr.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň,
pani poslankyňa, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať :
,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?"
,,Ste presvedčená o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?"
Ďakujem.


« Predošlá |  5  6  7  8  9 10  11  12  13  | Ďalšia »