Vyhľadať poslanca
Ulica:

Môj poslanec


Správy poslancom:

Adresát: Bobák Miroslav

Autor správy: Stano P

07. 11. 2017

Vážení poslanci, v texte dolu vám posielam žiadosti a podnety za viacerých občanov, ktoré
by ste mali podať vo forme interpelácie, alebo v bode Rôzne. Žiadame, aby sa na ďalších zasadaniach
odpovede na interpelácie čítali a následne bola k nim umožnená diskusia.
Problémy dopravy, vody a zelene považujeme za najdôležitejšie a preto žiadame, aby mali samostatný bod na rokovaniach.

Žiadame, aby ste v iniciovali zmapovanie čiernych skládok v meste a jeho extravilánoch.
V spolupráci s mestom a občanmi v svojich obvodoch skúste identifikovať pôvodcu odpadu.

Ako je zabezpečená zimná údržba, koľko a akých mechanizmov a ľudí?
Aký je systém? Ktoré ulice sú prvé? Ak začne snežiť v noci, kedy najskôr sa začne s odhŕňaním?

Žiadame zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na hrádzi v dĺžke minimálne od Dolnej Sihote po koniec Svätopeterskej ulice. Hrádza slúži aj na prechádzky s malými deťmi počas slnečných zimných dní. Neodhrnutý sneh sa vplyvom tiaže chodiacich ľudí mení na ľad, alebo
zľadovatelý sneh. Takisto zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na šulekovskej strane.

Žiadame, aby primátor spolu s všetkými poslancami pozval nového župana s poslancami za hlohovecký okres na diskusiu o doprave. Za účasti občanov a televízie.

Žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o doprave v meste.
Samostatný bod je nutný preto, aby bola k nemu umožnená diskusia. Obdobne žiadame
zaradiť bod o vode. Tieto dve témy predstavujú najväčšie problémy mesta a preto považujeme
za potrebné, aby sa k týmto témam pristupovalo s náležitým dôrazom aj v oblasti
informovania občanov. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vybudovaných alebo zrekonštruovaných
chodníkov, ciest, križovatiek, parkovísk, vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavu riešenia nového mosta, obchvatu a lávky cez most.
Obdobne pri vode je to najmä počet nových alebo zrekonštruovaných potrubí a technologického príslušenstva.

V lete nás potrápili veľké horúčavy. Preto žiadame informáciu, ako mieni mesto zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny.
Taktiež žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o zeleni v meste. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vysadených stromov, kríkov a inej zelene a počtu vyrúbaných stromov.

Žiadame informáciu, či boli zistené čierne odbery vody, na ktorých uliciach to bolo a ako to bolo vysporiadané.

Žiadame informáciu, koľko a akých prebieha právnych sporov voči mestu a koľko sporov vedie mesto voči
niekomu inému. Koľko sporov trvá dlhšie než 5 rokov?

Žiadame informáciu, koľko aktuálne eviduje mesto neplatičov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Koľko to predstavuje financií a koľko ich je asi pravdepodobne nevymožiteľných. Tiež žiadame informáciu, za akých podmienok mesto odstupuje vymáhanie peňazí exekútorovi. Neuvažuje mesto o odpredaji pohľadávok?

Žiadame informáciu, koľko peňazí dostáva mesto ročne ako daň z prevádzky jadrových zariadení, kde boli konkrétne tieto prostriedky za posledných 5 rokov
použité. Žiadame informáciu, koľko je v meste krytov civilnej ochrany, kde sú umiestnené a v akom sú stave.

Žiadame informáciu aký je systém zametania ulíc mechanizmami. Konkrétne ako často, a ktoré ulice?

Žiadame, aby sa na križovatkách v rámci mesta obnovilo, alebo nakreslilo nové vodorovné značenie, ktoré vizuálne ukáže vodičom radenie v križovatkách.
Najmä je potrebné na všetkých križovatkách nakresliť šikmé rovnobežné čiary, aby sa zabezpečili dostatočné rozhľadové podmienky. Jedná sa o križovatky na mestských aj župných komunikáciách.

Žiadame, aby ste navrhli zmenu príslušného VZN, aby bolo zakázané organizovať hudobné
produkcie na Šanci v čase nočného kľudu. Hudba sa z kopca rozlieha do celého mesta.


Adresát: Balla Martin, Ing.

Autor správy: Stano P

07. 11. 2017

Vážení poslanci, v texte dolu vám posielam žiadosti a podnety za viacerých občanov, ktoré
by ste mali podať vo forme interpelácie, alebo v bode Rôzne. Žiadame, aby sa na ďalších zasadaniach
odpovede na interpelácie čítali a následne bola k nim umožnená diskusia.
Problémy dopravy, vody a zelene považujeme za najdôležitejšie a preto žiadame, aby mali samostatný bod na rokovaniach.

Žiadame, aby ste v iniciovali zmapovanie čiernych skládok v meste a jeho extravilánoch.
V spolupráci s mestom a občanmi v svojich obvodoch skúste identifikovať pôvodcu odpadu.

Ako je zabezpečená zimná údržba, koľko a akých mechanizmov a ľudí?
Aký je systém? Ktoré ulice sú prvé? Ak začne snežiť v noci, kedy najskôr sa začne s odhŕňaním?

Žiadame zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na hrádzi v dĺžke minimálne od Dolnej Sihote po koniec Svätopeterskej ulice. Hrádza slúži aj na prechádzky s malými deťmi počas slnečných zimných dní. Neodhrnutý sneh sa vplyvom tiaže chodiacich ľudí mení na ľad, alebo
zľadovatelý sneh. Takisto zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na šulekovskej strane.

Žiadame, aby primátor spolu s všetkými poslancami pozval nového župana s poslancami za hlohovecký okres na diskusiu o doprave. Za účasti občanov a televízie.

Žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o doprave v meste.
Samostatný bod je nutný preto, aby bola k nemu umožnená diskusia. Obdobne žiadame
zaradiť bod o vode. Tieto dve témy predstavujú najväčšie problémy mesta a preto považujeme
za potrebné, aby sa k týmto témam pristupovalo s náležitým dôrazom aj v oblasti
informovania občanov. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vybudovaných alebo zrekonštruovaných
chodníkov, ciest, križovatiek, parkovísk, vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavu riešenia nového mosta, obchvatu a lávky cez most.
Obdobne pri vode je to najmä počet nových alebo zrekonštruovaných potrubí a technologického príslušenstva.

V lete nás potrápili veľké horúčavy. Preto žiadame informáciu, ako mieni mesto zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny.
Taktiež žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o zeleni v meste. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vysadených stromov, kríkov a inej zelene a počtu vyrúbaných stromov.

Žiadame informáciu, či boli zistené čierne odbery vody, na ktorých uliciach to bolo a ako to bolo vysporiadané.

Žiadame informáciu, koľko a akých prebieha právnych sporov voči mestu a koľko sporov vedie mesto voči
niekomu inému. Koľko sporov trvá dlhšie než 5 rokov?

Žiadame informáciu, koľko aktuálne eviduje mesto neplatičov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Koľko to predstavuje financií a koľko ich je asi pravdepodobne nevymožiteľných. Tiež žiadame informáciu, za akých podmienok mesto odstupuje vymáhanie peňazí exekútorovi. Neuvažuje mesto o odpredaji pohľadávok?

Žiadame informáciu, koľko peňazí dostáva mesto ročne ako daň z prevádzky jadrových zariadení, kde boli konkrétne tieto prostriedky za posledných 5 rokov
použité. Žiadame informáciu, koľko je v meste krytov civilnej ochrany, kde sú umiestnené a v akom sú stave.

Žiadame informáciu aký je systém zametania ulíc mechanizmami. Konkrétne ako často, a ktoré ulice?

Žiadame, aby sa na križovatkách v rámci mesta obnovilo, alebo nakreslilo nové vodorovné značenie, ktoré vizuálne ukáže vodičom radenie v križovatkách.
Najmä je potrebné na všetkých križovatkách nakresliť šikmé rovnobežné čiary, aby sa zabezpečili dostatočné rozhľadové podmienky. Jedná sa o križovatky na mestských aj župných komunikáciách.

Žiadame, aby ste navrhli zmenu príslušného VZN, aby bolo zakázané organizovať hudobné
produkcie na Šanci v čase nočného kľudu. Hudba sa z kopca rozlieha do celého mesta.


Adresát: Urminský Jozef, Mgr.

Autor správy: Sollár Dušan

31. 10. 2017

Dobrý deň.CHcel by som ,aby ste sa ako zástupca občanov pokúsili zaistiť,alebo preveriť možnosť dodávok el.energie pre naše ulice bez neuveriteľných 10 hodinových výpadkov v našich domácnostiach.Dúfam,že ma budete informovať o riešení daného problému .


Adresát: Začko Miroslav, Ing.

Autor správy: Sollár Dušan

31. 10. 2017

Dobrý deň.CHcel by som ,aby ste sa ako zástupca občanov pokúsili zaistiť,alebo preveriť možnosť dodávok el.energie pre naše ulice bez neuveriteľných 10 hodinových výpadkov v našich domácnostiach.Dúfam,že ma budete informovať o riešení daného problému .


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Sollár Dušan

31. 10. 2017

Dobrý deň.CHcel by som ,aby ste sa ako zástupca občanov pokúsili zaistiť,alebo preveriť možnosť dodávok el.energie pre naše ulice bez neuveriteľných 10 hodinových výpadkov v našich domácnostiach.Dúfam,že ma budete informovať o riešení daného problému .


Adresát: Balla Martin, Ing.

Autor správy: Sollár Dušan

31. 10. 2017

Dobrý deň.CHcel by som ,aby ste sa ako zástupca občanov pokúsili zaistiť,alebo preveriť možnosť dodávok el.energie pre naše ulice bez neuveriteľných 10 hodinových výpadkov v našich domácnostiach.Dúfam,že ma budete informovať o riešení daného problému .


Adresát: Urminský Jozef, Mgr.

Autor správy: Blazena Matusikova

10. 09. 2017

Som jedna z obyvateliek Culenovej ulice ktora sustavne upozornuje na necistotu ulice, cez ktoru prechadza nespocetne mnozstvo kamionov,osobnych a nakladnych aut,ktore okrem neskutocneho hluku,prachu a necistot zanechavaju za sebou.Okrem ineho,na krizovatke Soltesovej a Culenovej ulice sa pri zatacani vozidiel vysypavaju kamene,z kovosrotu prepadavaju drobne kusky odpadov (klince,sroby,matice).Pri otvoreni priemyselneho parku sa malo zabezpecit aj dodrziavanie cistoty ulic,nie aby sme sami cistili komunikacie od kamenov a odpadov.pan poslanec,chcem aby ste apelovali na zasadnutiach o poriadok nielen v meste ale aj v ostatnych castiach odlahlych.Zaroven chcem poukazat na hlucnost,ktora nastala otvorenim priemyselneho parku.Preco nie je vytvorena jednosmerna ulica Culenova a Soltesova.Ked tadial moze chodit autobus - MHD,tak mozu jazdit aj nakladne auta,ci nie? Co je to za logiku,vyuzivat iba jednu cestu.


Adresát: Bobák Miroslav

Autor správy: Valéria Paulovičová

10. 07. 2017

Dobrý deň pán poslanec, mohli by ste navrhnúť zmenu v čase vystúpenia občanov na Mestskom zastupiteľstve? Desať minút na jedno vystúpenie väčšine občanov nestačí. Potom pán primátor niekomu dovolí vystupovať dlhšie a niekomu nie podľa obsahu vystúpenia. Považujem to za veľmi nedemokratické. Podľa mňa by občania nemali byť vôbec obmedzovaní, lebo chcú vystúpiť pred kamerou mestskej televízie, ktorú si všetci na to platíme a chcú, aby ich vystúpenie videli aj takí, ktorí nechodia na stretnutia, alebo nepoužívajú internet. Tiež si občania prispôsobia svoj program, prídu v určený čas a potom nemôžu vystúpiť so všetkým, čo by chceli verejne povedať. Pán primátor doteraz obmedzoval vystúpenia občanov na 60 minút. Môžete mi tiež napísať, odkiaľ vzal právo na také obmedzenie? Ďakujem za odpovede.


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Šuliman

01. 07. 2017

Obraciam sa na Vás ako predsedu DR s požiadavkou na zverejnenie stanoviska DR k hospodárskym výsledkom organizácie VaTS s.r.o. Hlohovec. Ďakujem


« Predošlá |  4  5  6  7  8 9  10  11  12  | Ďalšia »