Vyhľadať poslanca
Ulica:

Môj poslanec


Správy poslancom:

Adresát: Začko Miroslav, Ing.

Autor správy: Sollár Dušan

31. 10. 2017

Dobrý deň.CHcel by som ,aby ste sa ako zástupca občanov pokúsili zaistiť,alebo preveriť možnosť dodávok el.energie pre naše ulice bez neuveriteľných 10 hodinových výpadkov v našich domácnostiach.Dúfam,že ma budete informovať o riešení daného problému .


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Sollár Dušan

31. 10. 2017

Dobrý deň.CHcel by som ,aby ste sa ako zástupca občanov pokúsili zaistiť,alebo preveriť možnosť dodávok el.energie pre naše ulice bez neuveriteľných 10 hodinových výpadkov v našich domácnostiach.Dúfam,že ma budete informovať o riešení daného problému .


Adresát: Balla Martin, Ing.

Autor správy: Sollár Dušan

31. 10. 2017

Dobrý deň.CHcel by som ,aby ste sa ako zástupca občanov pokúsili zaistiť,alebo preveriť možnosť dodávok el.energie pre naše ulice bez neuveriteľných 10 hodinových výpadkov v našich domácnostiach.Dúfam,že ma budete informovať o riešení daného problému .


Adresát: Urminský Jozef, Mgr.

Autor správy: Blazena Matusikova

10. 09. 2017

Som jedna z obyvateliek Culenovej ulice ktora sustavne upozornuje na necistotu ulice, cez ktoru prechadza nespocetne mnozstvo kamionov,osobnych a nakladnych aut,ktore okrem neskutocneho hluku,prachu a necistot zanechavaju za sebou.Okrem ineho,na krizovatke Soltesovej a Culenovej ulice sa pri zatacani vozidiel vysypavaju kamene,z kovosrotu prepadavaju drobne kusky odpadov (klince,sroby,matice).Pri otvoreni priemyselneho parku sa malo zabezpecit aj dodrziavanie cistoty ulic,nie aby sme sami cistili komunikacie od kamenov a odpadov.pan poslanec,chcem aby ste apelovali na zasadnutiach o poriadok nielen v meste ale aj v ostatnych castiach odlahlych.Zaroven chcem poukazat na hlucnost,ktora nastala otvorenim priemyselneho parku.Preco nie je vytvorena jednosmerna ulica Culenova a Soltesova.Ked tadial moze chodit autobus - MHD,tak mozu jazdit aj nakladne auta,ci nie? Co je to za logiku,vyuzivat iba jednu cestu.


Adresát: Bobák Miroslav

Autor správy: Valéria Paulovičová

10. 07. 2017

Dobrý deň pán poslanec, mohli by ste navrhnúť zmenu v čase vystúpenia občanov na Mestskom zastupiteľstve? Desať minút na jedno vystúpenie väčšine občanov nestačí. Potom pán primátor niekomu dovolí vystupovať dlhšie a niekomu nie podľa obsahu vystúpenia. Považujem to za veľmi nedemokratické. Podľa mňa by občania nemali byť vôbec obmedzovaní, lebo chcú vystúpiť pred kamerou mestskej televízie, ktorú si všetci na to platíme a chcú, aby ich vystúpenie videli aj takí, ktorí nechodia na stretnutia, alebo nepoužívajú internet. Tiež si občania prispôsobia svoj program, prídu v určený čas a potom nemôžu vystúpiť so všetkým, čo by chceli verejne povedať. Pán primátor doteraz obmedzoval vystúpenia občanov na 60 minút. Môžete mi tiež napísať, odkiaľ vzal právo na také obmedzenie? Ďakujem za odpovede.


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Šuliman

01. 07. 2017

Obraciam sa na Vás ako predsedu DR s požiadavkou na zverejnenie stanoviska DR k hospodárskym výsledkom organizácie VaTS s.r.o. Hlohovec. Ďakujem


Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Dediči po grófovi Erdödy

22. 06. 2017

2.časť otvoreného listu:

ďalej Vás vyzývame, aby ste prehodnotil svoj postoj k hlasovaniu (ktoré prebehlo na zasadnutí MsZ 18.05.2017) k vysokým investíciám mesta samotného do rekonštrukcie zámku, bez toho, že by bolo poslancom primátorom mesta pred tým zverejnené, že dediči vyslovili svoju ochotu, popri uplatňovaní svojich dedičských nárokov, do obnovy zámku aj investovať finančné prostriedky.
Vyzývame Vás, aby ste inicioval vyhlásenie tohoto hlasovania zo dňa 18.05.2017 za neplatné, nakoľko boli zamlčané dôležité skutočnosti, ktoré mohli ovplyvniť rozhodnutie poslancov, ak by boli mali pred tým kompletné informácie,
ďalej Vás vyzývame, aby ste inicioval, hlasovanie o výpovedi nájomnej zmluvy OZ zámok Hlohovec zo dňa 18.05.2017, vyhlásiť za neplatné, nakoľko prebehlo toto hlasovanie rovnako za okolností, ako hore uvedené. Ak by boli poslanci mali kompletné informácie o tom, že dediči predložili 17. mája 2017 právničke mesta svoje dedičské dôkazy (toto i s prekladom do slov. jazyka), tieto videla jednak ona a rovnako i primátor mesta, osobne na rokovaní s dedičmi a to už 20. apríla 2017, nebolo by muselo prísť k vypovedaniu nájomnej zmluvy a OZ mohlo na zámku naďalej, pomalším tempom, spolu i za finančnej účasti dedičov, vykonávať svoje rekonštrukčné práce (možno i za spolupráce s mestom, ale čo je pre občanov mesta, ktorí Vám odovzdali svoje hlasy najdôležitejšie - s podstatne nižším finančným zaťažením mesta).
Informujeme Vás o tom, že sme pripravili petíciu, ktorú v týchto dňoch spúšťame, o nasledovných bodoch ako hore uvedné, v ktorej ale občania svojimi podpismi vyjadria zároveň i nedôveru a výzvu k odstúpeniu toho poslanca, ktorý tento otvorený list bude ignorovať a nepodnikne požadované. Našu žiadosť sme dobre premysleli a právne prediskutovali a budeme postupovať i k týmto bodom (ak im nebude vyhovené), rovnako i tu súdnou cestou a iniciovať žalobu na určenie neplatnosti týchto dvoch hlasovaní zo dňa 18.05. 2017.
S dôverou vo Váš objektívny a správny postup
Dediči po grófovi Dr. Wilhelm Erdödy.


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Dediči po grófovi Erdödy

22. 06. 2017

Pán poslanec Ing. Voltmann,
zvereňujeme náš otvorený list adresovaný na Vás. Vy ste sa postaral tak trochu škodoradostne o zverejnenie na Vašom facebooku jednej chybnej verzie, za ktorú sme sa Vám ale ospravedlnili a zaslali sme Vám aj v zápätí opravenú verziu tohoto otvoreného listu, čo ste pred verejnosťou ale zamlčal. Keď niekto ľudí zosmiešňuje za chyby, za ktoré sa mu ten druhý dokonca sám ospravedlnil, hovorí to v konečnom dôsledku za jeho povahu samé o sebe. Takže, teraz ešte raz - nech si čitatelia urobia obraz sami o tom, čo sme od Vás, ako člena MsR, 20.06.2017 vlastne žiadali:
___________________________________________
1.časť otvoreného listu:

Vážený pán poslanec, člen mestskej rady, Ing.Voltmann!
Oslovujeme Vás, i ostatných členov MsR a rovnako i primátora mesta Hlohovec (týmto otvoreným listom poslancovi a primátorovi) kvôli našej nasledovnej žiadosti, aby ste na zasadnutí mestskej rady 20.06.2017
inicioval tieto dva body programu:
Ako viete, bolo s nami ako oprávnenými dedičmi a právnymi nástupcami grófa Dr. Wilhelm Erdödy (posledného majiteľa hlohoveckého zámku) na zasadnutí MsZ, 18. mája 2017, zaobchádzané tak, ako bolo – bez akéhokoľvek rešpektu k nášmu právnemu postaveniu, dokonca sme boli prirovnávaní k predošlému podvodníkovi, ktorý bol za svoj dedičský podvod odsúdený. Takéto postupy mesta Hlohovec nebudeme ďalej tolerovať a preto vidíme poslednú šancu - obrátiť sa priamo na Vás, ako poslanca a člena mestskej rady, teraz týmto otvoreným listom:
Vyzývame Vás, pán poslanec Ing. Voltmann, aby ste dnes na zasadnutí MsR nastolil, aby bol do programu najbližšieho zasadnutia MsZ (dňa 29.06.2017), zaradený nasledovný bod programu:
1. Vystúpenie zástupcu dedičov (oboch právnych nástupcov po grófovi Erdödy), ako oprávneneného prehovoriť na zasadnutí MsZ a predniesť svoje návrhy na obnovu zámku, jeho ďalšie využitie a spoločné možnosti spolupráce s mestom i s OZ Zámok Hlohovec,

list pokračuje v 2.časti


Adresát: Šiška Juraj

Autor správy: Katarína Slováková

24. 05. 2017

Dobrý deň,
neviem kto má na starosti zeleň v meste, tak prosím, posuňte môj príspevok kompetentnej osobe. Prosím Vás, za kruhovým objazdom smerom von z mesta, ešte pred mostom trčia kríky až do chodníka a potom tá tráva trocha ďalej siaha miestami až do polovice chodníka. Nie je to nič príjemné, keď pri obchádzaní trávy máte ruku s taškou na vozovke a čakáte, kedy Vás zachytí prechádzajúce auto! Bola by som veľmi rada, keby sa dal tento problém vyriešiť.
Ďakujem Slováková


« Predošlá |  4  5  6  7  8 9  10  11  12  | Ďalšia »