Vyhľadať poslanca
Ulica:

Môj poslanec


Správy poslancom:

Adresát: Drgoň Miloslav, Ing. arch.

Autor správy: Šulekovo

22. 11. 2016

Program rozvoja Šulekova/Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. etapa

Pán poslanec, prosím Vás o zodpovedanie štyroch otázok.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec - dňa 10. novembra 2016, o 14.00 h, v telocvični
ZŠ Vilka Šuleka v m. č. Šulekovo, program – bez zverejnených materiálov
6. Rozpracovanie koncepcie verejných priestorov
7. Program rozvoja Šulekova

http://mesto.hlohovec.sk/zastupca-primatora.phtml?id_menu=65662&limited_level=1&stop_menu=65395&module_action__235348__id_zas=21274&module_action__235348__id_type=13#m_235348


Je možná na základe PD – Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. Etapa aj realizácia v rokoch
2016–2017 ?
Sú vybavené potrebné povolenia ?
Boli realizované kroky pre výber dodávateľa ?
Je už definitívne rozhodnuté, že realizácia na základe PD nebude ?


Odpoveď poslanca

Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: Šulekovo

22. 11. 2016

Program rozvoja Šulekova/Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. etapa

Pán poslanec, prosím Vás o zodpovedanie štyroch otázok.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec - dňa 10. novembra 2016, o 14.00 h, v telocvični
ZŠ Vilka Šuleka v m. č. Šulekovo, program – bez zverejnených materiálov
6. Rozpracovanie koncepcie verejných priestorov
7. Program rozvoja Šulekova

http://mesto.hlohovec.sk/zastupca-primatora.phtml?id_menu=65662&limited_level=1&stop_menu=65395&module_action__235348__id_zas=21274&module_action__235348__id_type=13#m_235348


Je možná na základe PD – Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. Etapa aj realizácia v rokoch
2016–2017 ?
Sú vybavené potrebné povolenia ?
Boli realizované kroky pre výber dodávateľa ?
Je už definitívne rozhodnuté, že realizácia na základe PD nebude ?


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Š.

09. 11. 2016

Mame hádať ? V zápisnici z DR bod rôzne je uvedené. Citujem : Doc.Ing. Duchoň sa informoval, prečo bola zastavená rekonštrukcia Hlohová - Tolstého. Na otázku odpovedal Ing.arch. Drgoň, zástupca primátora a člen dozornej rady, nakoľko realizácia tejto investičnej akcie je v kompetencii mesta Hlohovec. Koniec citátu. Ale to najdôležitejšie mi tam chýba. Čo vlastne povedal. Bola táto investičná akcia vôbec pripravená ? Prečo boli v rozpočte na rok 2016 plánované fin.prostriedky ? Nakoniec tieto prostriedky boli presunuté do inej kapitoly.A to najdôležitejšie. Kto je ten kompetentný a zodpovedný za realizáciu investičných akcii týkajúce sa rekonštrukcie vodovodnej siete v meste Hlohovec ? A o odkúpení podielu čístičky odpadových vôd sa hovorí tak dlho, že už sa pýtať na termín je asi zbytočne.


Odpoveď poslanca

Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: Obyvateľ Šulekova

09. 11. 2016

Dobrý deň...pán poslanec mohli by ste iniciovať stretnutie , poprípade osloviť poštu Hlohovec aby upravila otváracie hodiny...pošta v Šulekove sa zatvára 14,45 hod. a jeden krát do týždňa je do 17,00hod. Keďže pracujem mám nárok ísť na poštu iba v stredu, ak to nestihnem tak až o týždeň. Nedá sa upraviť otváracia doba napr. 08,00-16,00, poprípade 16,30, alebo aspoň dvakrát do týždňa do 17,00 hod. Pošta v Šulekove je vlastne pre dôchodcov a nezamestnaných, pracujúci človek nemá šance stihnúť otváraciu dobu...


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Š.

07. 11. 2016

Vážený p. poslanec a predseda DR. Na ms. zastupiteľstve p. Pestún , ako člen DR prehlásil, že zápisnice z DR, budú zverejnené na webovej stránke VaTS. Do dnešného dňa tam " svieti " iba zápisnica za rok 2015. Kde sa stala chyba.


Odpoveď poslanca

Adresát: Bobák Miroslav

Autor správy: Peter

02. 11. 2016

Pan Bobak mate odkaz v poste pana Mullera. Ked tak sledujem dianie, pride mi to ako cielene. Poznam pana Mullera a hlavne jeho stryka pana Sulimana. Pan Muller pracuje mimo HC, cele dni je mimo a nema inu sancu sa zviditelnit ako takto a na msz. Ale podme k veci. Co hovorite na tie otazky ? Vraj Vy a pan Voltmann budete vediet viac... Mohli by ste nam k tomu aj viac povedat ?


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Miroslav

28. 10. 2016

Dobrý deň pán Muller.
1)Chcel by som sa Vás spýtať ( aj z dôvodu Vášho dotazu na primátora mesta Hlohovec k VO na zastupiteľstve v septembri, kde Vám bolo odpovedané, že obrat spoločnosti sa rieši z dôvodu, či bude zúčastnená/vybratá spoločnosť schopná výkonu od nej požadovaného a aby sa nejednalo o garážovú obchodnú spoločnosť ), že kde by som našiel zmluvu/dodatok zmluvy, ktorá rieši prenájom športovej haly spoločnosti Sporta Arena. Nakoľko táto mala za rok 2015 podľa www.zisk.sk (http://www.zisk.sk/47082089/sporta-arena-s-r-o) tržby vo výške 400,-€ a zisk vo výške -1089€. V tomto prípade nebolo treba skúmať bonitu spoločnosti? Nemalo nového prenajímateľa schváliť zastupiteľstvo?
2) Konateľ obchodnej spoločnosti Sporta Arena je tá istá osoba ako bývalý konateľ obchodnej spoločnosti Maynet, pričom táto spoločnosť neuhradila nájomné za II. polrok 2015 v hodnote 4862,33€, kde ta túto sumu bola spoločnosti Maynet vystavená faktúra č. 2015900112 splatná k 15.10.2015. Ďalej obchodná spoločnosť Sporta Arena nezaplatila nájomné za I. polrok 2016 za prenájom nehnuteľnosti vo výške 4847,75€, kde bola vystavená faktúra č. 2016900054 splatná k 15.07.2016. Táto faktúra nie je taktiež uhradená. Podniká mesto nejaké kroky na to aby sa nezopakovalo to čo zo spoločnosťou Maynet po ktorej zostali mestu iba nevymožiteľné dlhy? Zdroj ohľadom faktúr a ich úhrad je www.hlohovec.sk v sekcii odberateľské faktúry.

Za skorú odpoveď vopred ďakujem.


Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: Metod Križan

20. 10. 2016

https://www.dropbox.com/s/tozr8oulykujrsf/SKMBT_C30016102013420.pdf?dl=0
... ak to dám do prehliadača , tak nenájde nič.
Prosí zašlite mi to na mail


Odpoveď poslanca

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Roman

17. 10. 2016

Dobrý večer, chcel by som Vás poprosiť aby ste upozornil firmu ktorá, momentálne kosí v meste aby už konečne upravili aj kríky za bytovkou za cintorínom smerom k sídlisku Nitrianskej ulici (za betonovým plotom), v minulosti sa to riadne kosilo a čistilo, avšak za posledné 2 roky sa to neudržuje, vyzerá to katastrofálne, vo vyrastených kríkoch prespávajú asociáli, vykonávajú tam osobnú potrebu, vytvára sa tam skládka odpadu. Dakujem.


« Predošlá |  3  4  5  6  7 8  9  10  11  | Ďalšia »