Vyhľadať poslanca
Ulica:

Môj poslanec


Správy poslancom:

16. 04. 2018

Dobrý deň, novo osadená tabuľa na začiatku ulice označujúca začiatok - koniec mestskej časti Šulekovo, na ul. D.Jurkoviča z hlavnej cesty je vybúraná, treba nápravu, je to tam už zopár dní!


Adresát: Kamendyová Ingrid, Mgr.

Autor správy: Roman J.

25. 03. 2018

Dobrý deň, kedy sa prosím vás opraví tá jama na Koperníkovej ulici? Autá sa obchádzajú cez chodník, deti tadiaľ odskakujú lebo z chodníka po ktorom idú ich vytláčajú šoferi. Aspoň tam urobte jednosmerku. Ďakujem


Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: Peter Domaracky

23. 02. 2018

Pan poslanec Pestun,
preco sa hrdo nehlasite k webstranke www.happycity.sk, ktoru ste zalozili ?
Na stranke nikde nie je uvedene Vase meno, je to skoda, mozno by Vam to pomohlo v komunalnych volbach keby ludia vedeli ze za webstrankou ste Vy.


Odpoveď poslanca

Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: obcanSR

07. 01. 2018

Pán poslanec, mohol by ste potvrdiť, či nové stavby na pozemkoch skládky v Šulekovo sú legálne a majú všetky príslušné povolenia súvisiace s prevádzkou. Na čo sa využívajú pri prevádzkovaní skládky. A aké majú Šulekovčania skúsenosti s prevádzkovaním skládky.


Adresát: Miklovič Jaroslav

Autor správy: obcanSR

07. 01. 2018

Pán poslanec, mohol by ste potvrdiť, či nové stavby na pozemkoch skládky v Šulekovo sú legálne a majú všetky príslušné povolenia súvisiace s prevádzkou. Na čo sa využívajú pri prevádzkovaní skládky. A aké majú Šulekovčania skúsenosti s prevádzkovaním skládky.


Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: obcanSR

07. 01. 2018

Pán poslanec, mohol by ste potvrdiť, či nové stavby na pozemkoch skládky v Šulekovo sú legálne a majú všetky príslušné povolenia súvisiace s prevádzkou. Na čo sa využívajú pri prevádzkovaní skládky. A aké majú Šulekovčania skúsenosti s prevádzkovaním skládky.


Adresát: Ulík Peter

Autor správy: Stano P

07. 11. 2017

Vážení poslanci, v texte dolu vám posielam žiadosti a podnety za viacerých občanov, ktoré
by ste mali podať vo forme interpelácie, alebo v bode Rôzne. Žiadame, aby sa na ďalších zasadaniach
odpovede na interpelácie čítali a následne bola k nim umožnená diskusia.
Problémy dopravy, vody a zelene považujeme za najdôležitejšie a preto žiadame, aby mali samostatný bod na rokovaniach.

Žiadame, aby ste v iniciovali zmapovanie čiernych skládok v meste a jeho extravilánoch.
V spolupráci s mestom a občanmi v svojich obvodoch skúste identifikovať pôvodcu odpadu.

Ako je zabezpečená zimná údržba, koľko a akých mechanizmov a ľudí?
Aký je systém? Ktoré ulice sú prvé? Ak začne snežiť v noci, kedy najskôr sa začne s odhŕňaním?

Žiadame zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na hrádzi v dĺžke minimálne od Dolnej Sihote po koniec Svätopeterskej ulice. Hrádza slúži aj na prechádzky s malými deťmi počas slnečných zimných dní. Neodhrnutý sneh sa vplyvom tiaže chodiacich ľudí mení na ľad, alebo
zľadovatelý sneh. Takisto zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na šulekovskej strane.

Žiadame, aby primátor spolu s všetkými poslancami pozval nového župana s poslancami za hlohovecký okres na diskusiu o doprave. Za účasti občanov a televízie.

Žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o doprave v meste.
Samostatný bod je nutný preto, aby bola k nemu umožnená diskusia. Obdobne žiadame
zaradiť bod o vode. Tieto dve témy predstavujú najväčšie problémy mesta a preto považujeme
za potrebné, aby sa k týmto témam pristupovalo s náležitým dôrazom aj v oblasti
informovania občanov. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vybudovaných alebo zrekonštruovaných
chodníkov, ciest, križovatiek, parkovísk, vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavu riešenia nového mosta, obchvatu a lávky cez most.
Obdobne pri vode je to najmä počet nových alebo zrekonštruovaných potrubí a technologického príslušenstva.

V lete nás potrápili veľké horúčavy. Preto žiadame informáciu, ako mieni mesto zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny.
Taktiež žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o zeleni v meste. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vysadených stromov, kríkov a inej zelene a počtu vyrúbaných stromov.

Žiadame informáciu, či boli zistené čierne odbery vody, na ktorých uliciach to bolo a ako to bolo vysporiadané.

Žiadame informáciu, koľko a akých prebieha právnych sporov voči mestu a koľko sporov vedie mesto voči
niekomu inému. Koľko sporov trvá dlhšie než 5 rokov?

Žiadame informáciu, koľko aktuálne eviduje mesto neplatičov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Koľko to predstavuje financií a koľko ich je asi pravdepodobne nevymožiteľných. Tiež žiadame informáciu, za akých podmienok mesto odstupuje vymáhanie peňazí exekútorovi. Neuvažuje mesto o odpredaji pohľadávok?

Žiadame informáciu, koľko peňazí dostáva mesto ročne ako daň z prevádzky jadrových zariadení, kde boli konkrétne tieto prostriedky za posledných 5 rokov
použité. Žiadame informáciu, koľko je v meste krytov civilnej ochrany, kde sú umiestnené a v akom sú stave.

Žiadame informáciu aký je systém zametania ulíc mechanizmami. Konkrétne ako často, a ktoré ulice?

Žiadame, aby sa na križovatkách v rámci mesta obnovilo, alebo nakreslilo nové vodorovné značenie, ktoré vizuálne ukáže vodičom radenie v križovatkách.
Najmä je potrebné na všetkých križovatkách nakresliť šikmé rovnobežné čiary, aby sa zabezpečili dostatočné rozhľadové podmienky. Jedná sa o križovatky na mestských aj župných komunikáciách.

Žiadame, aby ste navrhli zmenu príslušného VZN, aby bolo zakázané organizovať hudobné
produkcie na Šanci v čase nočného kľudu. Hudba sa z kopca rozlieha do celého mesta.


Adresát: Úradníková Viera, Ing.

Autor správy: Stano P

07. 11. 2017

Vážení poslanci, v texte dolu vám posielam žiadosti a podnety za viacerých občanov, ktoré
by ste mali podať vo forme interpelácie, alebo v bode Rôzne. Žiadame, aby sa na ďalších zasadaniach
odpovede na interpelácie čítali a následne bola k nim umožnená diskusia.
Problémy dopravy, vody a zelene považujeme za najdôležitejšie a preto žiadame, aby mali samostatný bod na rokovaniach.

Žiadame, aby ste v iniciovali zmapovanie čiernych skládok v meste a jeho extravilánoch.
V spolupráci s mestom a občanmi v svojich obvodoch skúste identifikovať pôvodcu odpadu.

Ako je zabezpečená zimná údržba, koľko a akých mechanizmov a ľudí?
Aký je systém? Ktoré ulice sú prvé? Ak začne snežiť v noci, kedy najskôr sa začne s odhŕňaním?

Žiadame zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na hrádzi v dĺžke minimálne od Dolnej Sihote po koniec Svätopeterskej ulice. Hrádza slúži aj na prechádzky s malými deťmi počas slnečných zimných dní. Neodhrnutý sneh sa vplyvom tiaže chodiacich ľudí mení na ľad, alebo
zľadovatelý sneh. Takisto zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na šulekovskej strane.

Žiadame, aby primátor spolu s všetkými poslancami pozval nového župana s poslancami za hlohovecký okres na diskusiu o doprave. Za účasti občanov a televízie.

Žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o doprave v meste.
Samostatný bod je nutný preto, aby bola k nemu umožnená diskusia. Obdobne žiadame
zaradiť bod o vode. Tieto dve témy predstavujú najväčšie problémy mesta a preto považujeme
za potrebné, aby sa k týmto témam pristupovalo s náležitým dôrazom aj v oblasti
informovania občanov. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vybudovaných alebo zrekonštruovaných
chodníkov, ciest, križovatiek, parkovísk, vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavu riešenia nového mosta, obchvatu a lávky cez most.
Obdobne pri vode je to najmä počet nových alebo zrekonštruovaných potrubí a technologického príslušenstva.

V lete nás potrápili veľké horúčavy. Preto žiadame informáciu, ako mieni mesto zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny.
Taktiež žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o zeleni v meste. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vysadených stromov, kríkov a inej zelene a počtu vyrúbaných stromov.

Žiadame informáciu, či boli zistené čierne odbery vody, na ktorých uliciach to bolo a ako to bolo vysporiadané.

Žiadame informáciu, koľko a akých prebieha právnych sporov voči mestu a koľko sporov vedie mesto voči
niekomu inému. Koľko sporov trvá dlhšie než 5 rokov?

Žiadame informáciu, koľko aktuálne eviduje mesto neplatičov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Koľko to predstavuje financií a koľko ich je asi pravdepodobne nevymožiteľných. Tiež žiadame informáciu, za akých podmienok mesto odstupuje vymáhanie peňazí exekútorovi. Neuvažuje mesto o odpredaji pohľadávok?

Žiadame informáciu, koľko peňazí dostáva mesto ročne ako daň z prevádzky jadrových zariadení, kde boli konkrétne tieto prostriedky za posledných 5 rokov
použité. Žiadame informáciu, koľko je v meste krytov civilnej ochrany, kde sú umiestnené a v akom sú stave.

Žiadame informáciu aký je systém zametania ulíc mechanizmami. Konkrétne ako často, a ktoré ulice?

Žiadame, aby sa na križovatkách v rámci mesta obnovilo, alebo nakreslilo nové vodorovné značenie, ktoré vizuálne ukáže vodičom radenie v križovatkách.
Najmä je potrebné na všetkých križovatkách nakresliť šikmé rovnobežné čiary, aby sa zabezpečili dostatočné rozhľadové podmienky. Jedná sa o križovatky na mestských aj župných komunikáciách.

Žiadame, aby ste navrhli zmenu príslušného VZN, aby bolo zakázané organizovať hudobné
produkcie na Šanci v čase nočného kľudu. Hudba sa z kopca rozlieha do celého mesta.


Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Stano P

07. 11. 2017

Vážení poslanci, v texte dolu vám posielam žiadosti a podnety za viacerých občanov, ktoré
by ste mali podať vo forme interpelácie, alebo v bode Rôzne. Žiadame, aby sa na ďalších zasadaniach
odpovede na interpelácie čítali a následne bola k nim umožnená diskusia.
Problémy dopravy, vody a zelene považujeme za najdôležitejšie a preto žiadame, aby mali samostatný bod na rokovaniach.

Žiadame, aby ste v iniciovali zmapovanie čiernych skládok v meste a jeho extravilánoch.
V spolupráci s mestom a občanmi v svojich obvodoch skúste identifikovať pôvodcu odpadu.

Ako je zabezpečená zimná údržba, koľko a akých mechanizmov a ľudí?
Aký je systém? Ktoré ulice sú prvé? Ak začne snežiť v noci, kedy najskôr sa začne s odhŕňaním?

Žiadame zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na hrádzi v dĺžke minimálne od Dolnej Sihote po koniec Svätopeterskej ulice. Hrádza slúži aj na prechádzky s malými deťmi počas slnečných zimných dní. Neodhrnutý sneh sa vplyvom tiaže chodiacich ľudí mení na ľad, alebo
zľadovatelý sneh. Takisto zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na šulekovskej strane.

Žiadame, aby primátor spolu s všetkými poslancami pozval nového župana s poslancami za hlohovecký okres na diskusiu o doprave. Za účasti občanov a televízie.

Žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o doprave v meste.
Samostatný bod je nutný preto, aby bola k nemu umožnená diskusia. Obdobne žiadame
zaradiť bod o vode. Tieto dve témy predstavujú najväčšie problémy mesta a preto považujeme
za potrebné, aby sa k týmto témam pristupovalo s náležitým dôrazom aj v oblasti
informovania občanov. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vybudovaných alebo zrekonštruovaných
chodníkov, ciest, križovatiek, parkovísk, vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavu riešenia nového mosta, obchvatu a lávky cez most.
Obdobne pri vode je to najmä počet nových alebo zrekonštruovaných potrubí a technologického príslušenstva.

V lete nás potrápili veľké horúčavy. Preto žiadame informáciu, ako mieni mesto zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny.
Taktiež žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania
mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o zeleni v meste. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vysadených stromov, kríkov a inej zelene a počtu vyrúbaných stromov.

Žiadame informáciu, či boli zistené čierne odbery vody, na ktorých uliciach to bolo a ako to bolo vysporiadané.

Žiadame informáciu, koľko a akých prebieha právnych sporov voči mestu a koľko sporov vedie mesto voči
niekomu inému. Koľko sporov trvá dlhšie než 5 rokov?

Žiadame informáciu, koľko aktuálne eviduje mesto neplatičov medzi fyzickými a právnickými osobami.
Koľko to predstavuje financií a koľko ich je asi pravdepodobne nevymožiteľných. Tiež žiadame informáciu, za akých podmienok mesto odstupuje vymáhanie peňazí exekútorovi. Neuvažuje mesto o odpredaji pohľadávok?

Žiadame informáciu, koľko peňazí dostáva mesto ročne ako daň z prevádzky jadrových zariadení, kde boli konkrétne tieto prostriedky za posledných 5 rokov
použité. Žiadame informáciu, koľko je v meste krytov civilnej ochrany, kde sú umiestnené a v akom sú stave.

Žiadame informáciu aký je systém zametania ulíc mechanizmami. Konkrétne ako často, a ktoré ulice?

Žiadame, aby sa na križovatkách v rámci mesta obnovilo, alebo nakreslilo nové vodorovné značenie, ktoré vizuálne ukáže vodičom radenie v križovatkách.
Najmä je potrebné na všetkých križovatkách nakresliť šikmé rovnobežné čiary, aby sa zabezpečili dostatočné rozhľadové podmienky. Jedná sa o križovatky na mestských aj župných komunikáciách.

Žiadame, aby ste navrhli zmenu príslušného VZN, aby bolo zakázané organizovať hudobné
produkcie na Šanci v čase nočného kľudu. Hudba sa z kopca rozlieha do celého mesta.


« Predošlá |  1  2  3  4  5 6  7  8  9  | Ďalšia »