Správa poslancovi:

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Robert Cibulka

26. 10. 2015

Vážený pán poslanec,

Obyvatelia blokov Závalie 1-15 sú veľmi zhrození z aktuálnej dopravnej situácie. Jednosmerná ulica bola požadovaná, no mala byť navrhnutá v opačnom smere.
Logicky autá od námestia smerujú Podzámskou ulicou a za 6.ZŠ sa logicky rozdeľujú na jednotlivé sídliskové komunikácie a prúdia zase opačným smerom okolo potravín Jednota k pošte. Vždy to tak bolo a väčšina vodičov bola na to zvyknutá. Teraz je to nelogické a dve jednosmerné ulice kolidujú oproti sebe!
Časť ulice Závalie od novostavby bytového domu (bývalá materská škola)by mala prúdiť smerom dole k potravinám Jednota a z chodníka po pravej strane by mali byť urobené parkovacie miesta.
Takto by sa mohla zjednodušiť premávka a mohlo by pribudnúť zopár potrebných parkovacích miet.
Tento názor nie je len môj subjektívny, ale je to názor tiež mnohých obyvateľov tohto sídliska.
Súčasný stav je nelogický a pre obyvateľov veľmi komplikovaný.
Verím, že Naše vyjadrenie budete brať v úvahu a ďakujem za pozornosť.


Odpoveď

10. 11. 2015

Dobrý deň, hneď po Vašom dotaze som si bol celú trasu prejsť. Keď sme spolu s kolegami poslancami požiadavku na jednosmerku na Závalí riešili u viceprimátora p.Drgoňa riešili sme v podstate tú trasu, ktorú navrhujete (popisujete) Vy. Preto som s Vaším dotazom oslovil p. Drgoňa aby mi ako viceprimátor aj ako predseda "Komisie územného plánovania, regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia" vysvetlil smer, ktorý je teraz prikázaný. Jeho odpoveď je zhrnutá v dvoch bodoch: 1 k riešeniu obojstrannej jednosmerky v jednom smere (od Podzámskej ul. k ul. kpt. Nálepku ): V takomto prípade by všetky autá zo sídliska vchádzali z Podzámskej ulice a vychádzali na ul. kpt. Nálepku. Vjazd by nebol problémom, Podzámska ulica je dostatočne široká, prístup je možné realizovať viacerými spôsobmi. Nie je to ale dobré riešenie vzhľadom na výjazd. Ul. kpt. Nálepku je pomerne úzka, výjazd z ul. Závalie je pomerne neprehľadný (parkovanie aj na chodníkoch) a prirodzené napojenie na mesto sa potom realizuje cez ulicu Za poštou, ktorá je tiež len v min. šírkach a vzhľadom na nesprávne parkovanie nie celkom dobre prejazdná. A najväčší problém – pripojenie na ul. SNP, kde vzhľadom na intenzitu dopravy je ľavé pripojenie veľmi zdĺhavé. Koncentrovaním jedného výjazdu z celej ulice Závalie by sme všetky automobily posúvali práve sem. 2 K riešeniu krátkych jednosmeriek – jedna tam, druhá späť (ako je realizované dnes): Vstup do lokality je možný z oboch strán – situácia ako dnes. Výjazd z lokality je usmernený na Podzámsku ulicu, ktorá je širšia ako ul. kpt. Nálepku alebo Za poštou a z ktorej aj napojenie na hlavnú cestu – II/513 je realizované po širších komunikáciách - cez ulicu Michalskú a cez kruhovú križovatku na Hlohovej ulici. Ako ďalej píše p. Drgoň, "pre obe varianty nepopisujem možný prístup cez Vinohradskú ulicu ten zostáva ako dnes.Tiež si nemyslím, že hlavný nástup do sídliska ide cez Námestie – pri vstupe do lokality uprednostňujem Michalskú ulicu. Nemyslím si tiež, že námestie by malo byť hlavným vstupom do sídliska – tam budú vždy tendencie dopravu obmedzovať a dať väčší priestor pre nemotoristov. K celkovému riešeniu – je škoda, že v minulosti bola dolná časť Závalia (9,11,13,15) prerobená na jednosmerku v smere od Podzámskej ku kpt. Nálepku. Pre zjednosmernenie by bolo určite lepšie, keby ten okruh fungoval opačne, ale nateraz to nie je možné zmeniť". Výsledkom jeho odpovede je v podstate konštatovanie, že o smere jednosmerky na Závalí rozhodla šírka výjazdov do jednotlivých ulíc. Na záver by som chcel konštatovať už len to, že o každom dopravnom riešení je možné viesť dlhé diskusie, vysledkom by mal byť ale vyšší komfort a najmä väčšia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Verím, že zriadením jednosmerky na ulici Závalie to bude aj dosiahnuté. Ďakujem Vám za Váš záujem a podnet. S pozdravom Zlatko Vladovič.


Späť