Správa poslancovi:

Adresát: Ulík Peter

Autor správy: Ivan Struhárik

19. 12. 2018

DAL BY SA ZRIADIT SPOMALOVAč-RETARDéR NA MICHALSKEJ ULICI. S PRED BLOKOV 8-9-10-11 SA VELMI šPATNE VYCHADZA šPATNY VýHLAD A AUTA DOLU MICHALSKOU šLAPú AJ 90KO NIEKTORé! VDAKA.


Na správu zatiaľ nebola zaslaná verejná odpoveď.
Späť