Správa poslancovi:

Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: Finančný kontrolór

06. 07. 2018

1. Vec pána Bobáka by som do toho nezaťahovala. Uvedenú záležitosť riešia príslušné autority.
2. V prípade záujmu, ak sa do toho dáte, by som Vám vedela pomôcť odborne.
Treba definovať jasne kto je poskytovateľom, či splnil podmienky poskytnutia / lebo už tu mohlo vzniknúť trestné konanie/ a kedy k poskytnutiu došlo a hlavne definovať, čo bolo porušené pri poskytovaní verejných prostriedkov /citácia zákonov, nariadení atď./ inak nikto na to reagovať nebude.
Konečný prijímateľ je už samotné použitie prostriedkov a tam treba postupovať tak isto. Začína to výpisom z OR ...
No a ešte sú to tzv. tretie strany /ktoré sa smú overovať a sú povinné poskytnúť súčinnosť/, dodávatelia, odberatelia, ktorí sú uvedení napr. na faktúrach potrebných k zúčtovaniu, tým sa hlavne zamedzuje k fiktívnosti predmetu faktúry.
Neberte to v zlom, len sa snažím aspoň malým príspevkom poradiť, lebo mi na tom záleží.


Odpoveď

06. 07. 2018

Ak Vám na veci skutočne záleži a máte v uvedenej oblasti skúsenosti ,je podľa môjho názoru dostatok informácií na samostatné konanie v tejto veci a nielen vami, ale každým občanom Hlohovca.


Späť