Správa poslancovi:

Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: Finančný kontrolór

06. 07. 2018

Dobrý deň,
Oslovil ma článok pod názvom "Poslanec poukázal na údajné nekalé....vyjadrením", ktorý je uverejnený na web stránke hlohovec.dnes24.sk; a to z dôvodu, nie zálažitosti okolo pána Bobáka, ale z dôvodu podozrenia spáchania trestného činu poskytovateľom verejných prostriedkov konečnému prijímateľovi týchto prostriedkov.
V prípade Vášho záujmu sa dajú veci dotiahnuť do konca, ktorým je trestné oznámenie OČTK.
Som finančný kontrolór EÚ fondov, žijem v tomto meste, riadne rešpektujem zákony a nariadenia a k nim platné všeobecne záväzne nariadenia mesta Hlohovec. Nemôžem však akceptovať to, keď verejné prostriedky /teraz myslím aj tie moje/ sú použité v rozpore s účelom, na ktoré boli určené.
Mám preto na Vás dve otázky:
1. Prečo ste túto skutočnosť začali riešiť až teraz?
2. Či máte záujem dotiahnuť danú vec do konca?
Ďakujem, s pozdravom finančný kontrolór, pekný deň prajem.


Odpoveď

06. 07. 2018

1. Informácia o právoplatnom rozsudku , ktorý rozhodol o vine Mariána Bobáka bola zverejnená 14.5.2018. Dovtedy som informáciu o trestnej činnosti Mariána Bobáka v oblasti dotácií nemal. A keďže čerpal nie malé dotácie aj z rozpočtu mesta, rozhodol som sa vyžiadať si doklady týkajúce sa vyúčtovania. Tie som skontroloval a o mojich zisteniach informoval na MsZ 28.6.2018 . 2. Áno.


Späť