Správa poslancovi:

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Sollár Dušan

31. 10. 2017

Dobrý deň.CHcel by som ,aby ste sa ako zástupca občanov pokúsili zaistiť,alebo preveriť možnosť dodávok el.energie pre naše ulice bez neuveriteľných 10 hodinových výpadkov v našich domácnostiach.Dúfam,že ma budete informovať o riešení daného problému .


Odpoveď

02. 11. 2017

Dobrý deň pán Sollár, Vašu žiadosť som preposlal zodpovednému pracovníkovi ZSDIS a.s. Po obdržaní odpovede ju zverejním. S pozdravom Voltmann Patrik


Odpoveď

07. 11. 2017

Dobrý deň pán Voltmann, žiaľ, podobným výpadkom sa pri mimoriadnych poveternostných a kalamitných situáciách nedá nikdy na 100% vyhnúť, nakoľko na samotnú dodávku elektriny koncovým odberateľom vplývajú viaceré úrovne distribučnej sústavy. V nemalej miere je však poruchovosť zapríčinená stromami a porastami ktoré zasahujú až do vzdušného vedenia. V súvislosti s poruchovými stavmi počas veternej smršte v septembri a v snahe eliminovať čo možno najviac faktorov vplývajúcich na poruchovosť, bolo 5.10. oslovené Mesto Hlohovec, Ing. Surňák, ako vlastník zelene s požiadavkou na orez takýchto porastov v celej časti Nová štvrť. Ing. Surňák prisľúbil odstránenie s termínom "ihneď", no zatiaľ to zrealizované nebolo. Možno by bolo vhodné urgovať tento stav aj z Vašej pozície. S pozdravom/Best regards Milan Vachan špecialista správy ener.zariadení Západ Požiadal som o stanovisko aj Ing.Surňáka, rovnako ho zverejním.


Odpoveď

08. 11. 2017

Odpoveď Ing. Surňáka: Dobrý deň, samozrejme Vám rád odpoviem z mojej pozície referenta, ktorý má práve zeleň na starosti. S pánom Vachanom od ZSD komunikujeme spolu od jari tohto roku po tom, ako nám spoločnosť od ZSD orezávala dreviny bez upovedomenia, že takáto vec sa chystá a dané stromy po reze vyzerali strašne a pár z nich má skrátenú životnosť poprípade sa neskôr stanú potenciálne nebezpečnými. Situáciu sme si vysvetlili a dohodli sa, že naše mestské stromy si budeme riešiť sami, keďže máme Mestskú zeleň Hlohovec a chceme aby to vyzeralo lepšie a prístup k drevinám bol odbornejší. Čo by znamenalo aj bezpečnejšie a krajšie stromy ako po oreze elektrikármi, ktorý majú za úlohu čo najrýchlejšie dostať všetko v okolí el. vedení preč. Samozrejme starajú sa o to čo majú v popise práce a preto sme sa dohodli na spolupráci. Pán Vachan mi posiela adresy miest kde evidujú problém/ budúci problém kde majú zmapované, že dochádza často k poruchám. Niektoré veci si odkonzultujeme po obhliadke a dohodneme sa čo s tým. Týka sa to hlavne drevín v správe súkromných osôb - ak je pozemok iný ako mestský Mesto Hlohovec nevie riešiť veci okamžite ale trvá to veľmi dlho. Našťastie na Novej štvrti je väčšina na mestských pozemkoch. Najzávažnejší problém je ten, že vzdušné, odizolované (dnes už zastarané) elektrické vedenie je vedené ponad zelené pásy. Stromy sú vysadené priamo pod nimi. Preto dochádza k častým kolíznym situáciám. Pána Vachana som sa pýtal, či neplánujú tieto vedenia vymeniť za izolované, no upozornil ma, že dnešná norma počíta len s umiestnením do zeme... s čím sa v súčasnosti ZSD nepočíta, lebo je to funkčné vedenie. Skôr ako sa vrátim k problému na Novej štvrti ešte pripomeniem, že v minulom roku sme z hľadiska rýchlejšej komunikácie s Mestskou zeleňou a zároveň okamžitou kontrolou občanmi zaviedli systém nahlasovania pomocou Arboristickej tabuľky, ktorú tak ako ja zadám pre Mestskú zeleň vidia aj občania keď si na stránke Mesta Hlohovec - občan (http://obcan.hlohovec.sk/) nájdu na ľavej strane roletového menu Životné prostredie pod ktorým sa nachádza odkaz Starostlivosť o dreviny. http://obcan.hlohovec.sk/starostlivost-o-dreviny.phtml?id3=117950 a kliknú na aktuálnu (2017) otvorí sa im presné zadanie ako ho vidí Mestská zeleň. Dokonca si pomocou mapy stromy pod kontrolou môžu odkontrolovať svoj strom prípadne pozrieť o ktorý strom sa jedná... a to pomocou tejto aplikácie https://www.stromypodkontrolou.cz/map/#%7B%22zoom%22%3A8%2C%22lat%22%3A48.681389891825496%2C%22lng%22%3A19.69605784999999%7D ktorá v budúcnosti (do 2 mesiacov) bude obsahovať pri jednotlivých stromoch aj fotografiu dreviny, jej zdravotný stav, a iné užitočné parametre. Pán Vachan Vás informoval správne, že ma dňa 5.10.kontaktoval a ja som v ten istý deň zadal do arbotabuľky Mestskej zeleni orez 3 ulíc - Mierová, Jilemnického a A. Felcána s tým, že sme sa dohodli s pánom Vachanom že neskôr pôjdu ďalšie ulice popr. jednotlivé dreviny tak ako to bolo počas leta. Mierovú a Jilemnického som im dal riešiť bezodkladne - ihneď s termínom do 10.11. a A. Felcána do 30.11. poradie v tabuľke 388 až 390. Ing. Štefan Surňák referent pre zeleň, ochranu prírody a krajiny


Späť