Správa poslancovi:

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Dediči po grófovi Erdödy

22. 06. 2017

Pán poslanec Ing. Voltmann,
zvereňujeme náš otvorený list adresovaný na Vás. Vy ste sa postaral tak trochu škodoradostne o zverejnenie na Vašom facebooku jednej chybnej verzie, za ktorú sme sa Vám ale ospravedlnili a zaslali sme Vám aj v zápätí opravenú verziu tohoto otvoreného listu, čo ste pred verejnosťou ale zamlčal. Keď niekto ľudí zosmiešňuje za chyby, za ktoré sa mu ten druhý dokonca sám ospravedlnil, hovorí to v konečnom dôsledku za jeho povahu samé o sebe. Takže, teraz ešte raz - nech si čitatelia urobia obraz sami o tom, čo sme od Vás, ako člena MsR, 20.06.2017 vlastne žiadali:
___________________________________________
1.časť otvoreného listu:

Vážený pán poslanec, člen mestskej rady, Ing.Voltmann!
Oslovujeme Vás, i ostatných členov MsR a rovnako i primátora mesta Hlohovec (týmto otvoreným listom poslancovi a primátorovi) kvôli našej nasledovnej žiadosti, aby ste na zasadnutí mestskej rady 20.06.2017
inicioval tieto dva body programu:
Ako viete, bolo s nami ako oprávnenými dedičmi a právnymi nástupcami grófa Dr. Wilhelm Erdödy (posledného majiteľa hlohoveckého zámku) na zasadnutí MsZ, 18. mája 2017, zaobchádzané tak, ako bolo – bez akéhokoľvek rešpektu k nášmu právnemu postaveniu, dokonca sme boli prirovnávaní k predošlému podvodníkovi, ktorý bol za svoj dedičský podvod odsúdený. Takéto postupy mesta Hlohovec nebudeme ďalej tolerovať a preto vidíme poslednú šancu - obrátiť sa priamo na Vás, ako poslanca a člena mestskej rady, teraz týmto otvoreným listom:
Vyzývame Vás, pán poslanec Ing. Voltmann, aby ste dnes na zasadnutí MsR nastolil, aby bol do programu najbližšieho zasadnutia MsZ (dňa 29.06.2017), zaradený nasledovný bod programu:
1. Vystúpenie zástupcu dedičov (oboch právnych nástupcov po grófovi Erdödy), ako oprávneneného prehovoriť na zasadnutí MsZ a predniesť svoje návrhy na obnovu zámku, jeho ďalšie využitie a spoločné možnosti spolupráce s mestom i s OZ Zámok Hlohovec,

list pokračuje v 2.časti


Odpoveď

22. 06. 2017

Dobrý deň, aj keď neviem komu, keďže ste sa ani nepodpísal/-a. Po prvé, skôr než ma z niečoho obviníte, tak si to overte. Môj FB profil je verejný. Za druhé, nikde v tom texte som Vás nezosmiešnil. Za tretie, zverejnil som ten druhý list, nie ten, čo ste adresovali kolegovi Pestúnovi (viď môj FB profil). Za štvrté, som ako poslanec povinný chrániť majetok, takže som nepodal, ani nepodám návrh na vystúpenie zástupcov dedičov a ani nepodám návrh na zmenu hlasovania, vo Vami požadovanej veci. Po piate, keďže list, ktorý som obdržal javí, podľa mňa, znaky vyhrážania, tak Vás dôrazne žiadam, aby ste ma už nekontaktovali a všetku svoju komunikáciu smerovali na právnych zástupcov Mesta Hlohovec. A na záver si dovolím v jednej veci s Vami súhlasiť. Ten text, ktorý ste tu zverejnili (a nemyslím gramatiku, tá je nepodstatná), hovorí fakt sám za seba a ľudia si o pisateľovi, resp. pisateľoch urobí celkom ucelený a jasný obraz. S pozdravom Patrik Voltmann


Späť