Správa poslancovi:

Adresát: Začko Miroslav, Ing.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň,
pán poslanec, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať :
,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?"
,,Ste presvedčený o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?"
Ďakujem.


Odpoveď

11. 02. 2017

dobrý deň pani Verešová. ďakujem za podnet. ak by Vám postačovala odpoveď vedenia mesta v mesiaci marec(2017), kedy sa bude konať zasadnutie mestského zastupiteľstva, prednesiem Vašu otázku formou interpelácie. odpovede na interpelácie sú uverejňované na oficiálnej stránke mesta pre celú verejnosť. ak požadujete odpoveď skôr ako v uvedenom termíne začnem s dopytovaním príslušných zodpovedných pracovníkov ihneď. no a na záver môj okamžitý súkromný názor: Vami opísaná skutočnosť nie je zrovna podľa mňa zodpovedajúca tomu, ako mala byť objednávka mesta na tento druh stavby vykonaná. s pozdravom m.z.


Späť