Správa poslancovi:

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň,
pán poslanec, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať :
,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?"
,,Ste presvedčený o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?"
Ďakujem.


Odpoveď

12. 02. 2017

Dobrý deň, neviem odpovedať, ako prebiehalo verejné obstarávanie na Vami spomínanú akciu a ani ako boli dané podmienky verejného obstarávania (predsa len, za to sú zodpovední konkrétni ľudia na MsÚ), ale skúsim Vám napísať môj názor k Vašim otázkam. Mesto Hlohovec môže podpísať zmluvu aj s dodávateľom, ktorý nemá oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a ich zmien, ak takýto dodávateľ preukáže, že má subdodávateľa, ktorý takéto oprávnenie má (Stavebný zákon 50/1970 $45 odstavec 5 hovorí že:,, Právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami"). Dokonca mám taký pocit, že stavebné práce boli uskutočnené firmou z Hlohovca, ktorá určite takéto oprávnenie má. Čo sa týka druhej otázky, tak si myslím, že ihriská sú bezpečné, keďže pri kolaudácii musí dodávateľ odovzdať certifikáty, ktorými dokladuje bezpečnosť a ani stavebný úrad by určite neprevzal stavbu, ktorá by bola stavebne nevyhovujúca. Osobne firmu ENERCOM s.r.o. nepoznám, ale podľa toho, čo som si našiel o ich činnosti na internete, tak táto firma je výhradným dodávateľom detských ihrísk Bonita, ktoré sú certifikované a majú, podľa ich webovej stránky (www.ihriska-bonita.sk), cca 100 zrealizovaných detských ihrísk. Neviem, či Vás moja odpoveď uspokojila, ak nie kľudne mi napíšte, skúsim odpovedať. S pozdravom Voltmann Patrik


Späť