Správa poslancovi:

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň,
pán poslanec, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať :
,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?"
,,Ste presvedčený o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?"
Ďakujem.


Odpoveď

15. 02. 2017

Dobrý deň, Vaše otázky ohľadom zhotoviteľa detských ihrísk som konzultoval s p. Danišom. Čo sa týka prvej otázky tak ma odporučil na Stavebný zákon č.50/1970. Na túto otázku Vám už medzičasom odpovedal aj pán Voltmann (citujem "Mesto Hlohovec môže podpísať zmluvu aj s dodávateľom, ktorý nemá oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a ich zmien, ak takýto dodávateľ preukáže, že má subdodávateľa, ktorý takéto oprávnenie má (Stavebný zákon 50/1970 $45 odstavec 5 hovorí že:,, Právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami"). Čo sa týka druhej otázky môžem odpovedať, že som presvedčený o tom, že ihrisko na Nitrianskej ulici, ktoré "uskutočňovateľ stavieb" realizoval bez zapísania tejto činnosti v ORSR je rovnako bezpečné ako to, ktoré realizoval na Hájskej ulici v čase keď už túto činnosť v ORSR zapísanú mal.


Späť