Správa poslancovi:

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: dopravak

22. 01. 2017

V kampani na nezávislého poslanca za Lepší Hlohovec ste sa vyjadril „ Nie je pravda, že nie sú peniaze. Sú, len sú prerozdeľované veľmi divným spôsobom. Napr. prečo ma obchvat každé okresné mesto nášho kraja, okrem Hlohovca? Prečo je Hlohovec vždy na konci radu, čo sa týka investícií VÚC? To nám nevadí ? Mne áno a preto sa to chcem, spolu s mojimi kamarátmi pokúsiť zmeniť. Vyhovárať sa na nedostatok peňazí je také typické pre Slovensko, len je zaujímavé, že najbohatší ľudia sú politici...“.

Blížia sa voľby do VÚC. Budete kandidovať ? Viete dať konkrétny odpočet, čo ste v rámci polčasu volebného obdobia spravil pre to aby sa riešil obchvat mesta Hlohovec ? Ktoré riešenie obchvatu konkrétne podporujete a budete ho presadzovať do realizácie ? Prečo ako poslanci, keď je mesto v takej dobrej finančnej kondícii, máte väčšinu v zastupiteľstve a máte ideálnu možnosť rozhodovať rýchlo a zabezpečiť to efektívne, nehlasujete o tom, že si Hlohovec zoberie úver na riešenie dopravnej situácie.


Odpoveď

22. 01. 2017

Dobrý deň, to moje vyjadrenie bolo, ak sa nemýlim, v kampani k voľbám do VÚC v roku 2013. Nemám pocit, že by sa na tom, čo som povedal pre 4 rokmi, niečo zmenilo. Prečo to tak je, neviem posúdiť, na to sa treba spýtať našich poslancov vo VÚC. Na rozhodnutie, o prípadnej kandidatúre vo voľbách do VÚC, mám ešte dostatok času, v tejto chvíli ešte nie som rozhodnutý. Čo sa týka obchvatu, vzhľadom k tomu, že je to investícia štátu, tak ako poslanec mesta ju nemám ako ovplyvniť (okrem pripomienkovania UPN TTSK, čo som aj urobil). Na úrovni UPN TTSK je schválené riešenie novej cesty 1.triedy, ktoré ide po obvode nášho mesta. Je to verzia severného obchvatu. Začína zhruba v priestore, kde sa napája ulica Dušana Jurkoviča na cestu II/513, prechádza okolo "hrčáku", ďalej okolo peterských štrkovísk a napája sa na cestu II/514 smer Topoľčany. Táto verzia je podľa mňa pre naše mesto najvýhodnejšia. Otázka riešenia dopravnej situácie, na úrovni mesta, je na mieste. Prvý krokom je ale schválenie nového ÚPM, čo by sa malo udiať do konca tohto roka. Nový ÚPM už počína s vybudovaním nového mosta (v súbehu so železničným mostom), vrátane jeho napojenia. Po schválení ÚPM, sa môže začať pracovať na zabezpečení projektovej dokumentácie, územného a stavebného povolenia a aj na možnostiach financovania takéhoto projektu. Pevne dúfam, že to bude ešte do konca tohto volebného obdobia. S pozdravom Patrik Voltmann


Späť