Správa poslancovi:

Adresát: Začko Miroslav, Ing.

Autor správy: obcan

21. 01. 2017

Pán poslanec, ste členom mestskej rady, chcel by som od Vás informáciu.
Bol zverejnený program rady na 24.1.2017. Očakával som, že v programe budú
Pozemková politika mesta a Bytová politika mesta, ktoré mali byť odovzdané
do konca roku 2016. Budú tieto politiky predložené poslancom alebo budú
len zverejnené na stránke mesta.


Odpoveď

26. 01. 2017

dobrý deň. vzhľadom na moju neúčasť(rodinné dôvody) na januárovom zasadaní MsR, som nemohol získať priamu odpoveď na Vašu otázku. ak sa odpoveď nedozviete skôr, tak si pripravím interpeláciu na februárové zasadanie MsZ, kde budem požadovať odpovede aj na iné projekty s dátumom ukončenia k 31.12.2016. samozrejme odpovede na interpeláciu Vám môžem preposlať ak budete mať záujem. ďakujem, s pozdravom m. začko


Späť