Správa poslancovi:

Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: Šulekovo

09. 01. 2017

Pán poslanec,

projektová dokumentácia Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. etapa (dodávateľ Ing. Igor Aresta, 9 100,00 eur) bola podľa zverejnenej faktúry odovzdaná asi v decembri 2015.

Do Vášho odvolania dňa 27. júna 2016, ako zástupcu pre Šulekovo ste určite mal možnosť oboznámiť sa s obsahom projektovej dokumentácie a pravdepodobne o tomto projekte aj diskutovať s primátorom a viceprimátorom Drgoňom.

Na základe následných zmien ohľadom riešenia centra Šulekovo a odpovede, ktorú ste zverejnil 24.12.2016 na základe odpovede PhDr. Martiny Kováčovej, vedúcej odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania Vás chcem požiadať o Vaše vyjadrenie k danej veci.

Môžu občania m.č. Šulekova počítať s tým, že prostredníctvom Vás, ako poslanca, dokážu získať relevantné informácie ako bude vlastne pokračovať príprava tejto akcie, kedy bude realizovaný výber na dodávateľa dopracovania projektovej dokumentácie (cca ďalších 9 000 eur podľa schváleného rozpočtu), kedy je reálne získať príslušné povolenia pre realizáciu riešenia miestnej komunikácie Šulekova a kedy bude zahájená realizácia (či to bude ešte v tomto volebnom období).
V rozpočte je znovu schválených 550 000 eur na Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo – I. etapa (Na samotnú rekonštrukciu centrálnej zóny Šulekovo – I. etapa opätovne zaraďujeme v roku 2017 finančné prostriedky vo výške 550 000 €. Rekonštrukcia zahŕňa realizáciu úprav spevnených plôch, zelene a mobiliáru.)

Nie je to len ťah na upokojenie situácie, ako sa chce preinvestovať 550 000 eur v roku 2017 keď to nie je ani prichystané.

A ešte dotaz, zúčastníte sa odpočtu primátora 17.1.2017 o 17.00 aby ste si priamo vypočul primátora čo k danej téme povie ?


Odpoveď

14. 01. 2017

Centrum Šulekova. Zámerom rekonštrukcie ulice Šulekovej bolo vyriešiť cestu , chodníky, parkovanie, malú tržnicu, autobusové zástavky a centrálnu oddychovú zónu. Na tomto sme sa dohodli ja, Miroslav Kollár novovymenovaný primátor a Helena Kolníková poslankyňa za Šulekovo. Toto všetko vyriešila projektová dokumentácia , ktorú pripravil pán Aresta spolu s pánom Drgoňom a bola hotová na jar 2016. Na základe uvedenej projektovej dokumentácie mala rekonštrukcia v uvedenom rozsahu stáť 550tis. €. Finančné prostriedky boli do rozpočtu zaradené na rok 2016. Termín dokončenia mal byť zo všetkým do konca októbra 2016. Avšak Miroslav Kollár sa rozhodol všetko zmeniť ,prepracovať a dal vypracovať Koncepciu rozvoja Šulekova, samozrejme bez účasti občanov a poslancov mestskej časti Šulekovo / nezaregistroval som žiadne verejné stretnutie na ktorom by sa dalo zapojiť do riešenia problémov rozvoja Šulekova a poslanca Duchoňa a Mikloviča som sa pýtal na MsZ v decembri 2016 či vedia čo vlastne v tom centre ideme rekonštruovať tak mi nevedeli odpovedať/ a preto uvedená Koncepcia aj tak vyzerá. Ale o tom inokedy. Môj názor : už dnes sme mohli mať v centre Šulekova novú cestu, chodníky, parčik, parkovanie, trhové stánky. Namiesto toho sa ide pripravovať projekt na rekonštrukciu telocvične, ZŚ, úradu a starej školy/ ktorá je od centra vzdialená asi 1km ,ale to si asi pán Duchoň a pani Kováčová nevšimli viď. ich odpovede na uvedenú problematiku/. Z telocvične nám chcú urobiť Dom Kultúry, telocvičňu, spoločenskú sálu, vývarovňu, kino a aj priestor pre vítanie mimozemšťanov. Knižnicu a úrad chcú sťahovať do ZŠ. Do budovy úradu chcú sťahovať lekára a ešte veľa skvelých vecí majú pre nás páni z Piešťan pripravených. Informovať občanov o tom čo sa vlastne bude realizovať v centre Šulekova som chcel pomocou otázky smerovanej na primátora Miroslava Kollára na decembrovom MsZ v roku 2016. Kde namiesto zrozumiteľnej odpovede som sa dočkal útoku na moju osobu. Odpočet primátora som si už vypočul dva krát, raz na MsR a raz na MsZ. Miroslav Kollár konštatuje, že zo 130 projektov bolo realizovaných 80 percent. Z môjho pohľadu sa často opakovalo slovíčko ako koncepcia, stratégia, projekt, štúdia. Môj názor : v roku 2016 v Šulekove Miroslav Kollár dal 4 krát pokosiť a na rýchlo postaviť na ulici Hájskej detské ihrisko v novembri na ktoré nám dnes pekne prší a sneží a deti si ho ešte budú dlho pozerať z poza plota nakoľko je na uvedené ihrisko zákaz vstupu.


Späť