Správa poslancovi:

Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: Viera Žemlová

07. 01. 2017

Dobrý deň,
pán poslanec prosím odpovedzte mi na dole uvedené otázky:
1.Pýtal sa Vás niekto na názor, kde je v Šulekove potrebné dať kameru?
2. Kto vybral priestor, ktorý monitoruje kamera na ulici Hájskej v Šulekove?
3. Aké boli kritériá výberu monitorovaného priestoru?
4. Aká je štatistika páchania priestupkov a trestných činov v monitorovanom priestore?
Za odpoveď vopred ďakujem.


Odpoveď

07. 01. 2017

Dobrý deň, ešte ako viceprimátor na jar 2016 som navrhoval na monitorovanie priestor v centre Šulekova, kamera mala byť umiestnená na budove MsÚ v Šulekove, bolo to odobrené aj náčelníkom MsP pánom Kollárom. Od uvedeného obdobia ma nikto nekontaktoval ani sa ma nepýtal na názor. Otázky 2,3,4 preposielam na MsÚ Hlohovec po obdržaní odpovede ich zverejním.


Odpoveď

14. 01. 2017

Vec : Umiestnenie kamery na ul. Hájskej – odpoveď. k bodu 2 – umiestnenie kamery na ul. Hájskej bolo realizované na základe požiadavky pracoviska odboru výstavby po zhodnotení lokality a zmonitorovaní priestoru na mieste samom. k bodu 3 - kritérium pre umiestnenie kamery je ochrana majetku a zabezpečenie nerušenej prevádzky novovybudovaného detského ihriska ( v minulosti došlo k viacerým spôsobeným škodám na budovách v správe Mesta Hlohovec a detských ihriskách formou vandalizmu, znečistenie a zabratie verejného priestranstva osobami zo sociálne vylúčených skupín a pod.). k bodu 4 - vzhľadom k tomu, že ide o novovybudovaný priestor a jedným z opatrení na elimináciu protiprávnej činnosti je prevencia a po zhodnotení všetkých možných rizík je umiestnenie stacionárnej kamery opodstatnené. Dovolím si mimo otázok uviesť, že v mestskej časti Šulekovo je plánované umiestnenie kamery v križovatke ulíc Šulekova – Mlynská - Podjavorínskej. Uvedený projekt mal byť realizovaný v roku 2016 z finančných prostriedkov s časti poskytnutých Radou vlády pre prevenciu kriminality. V druhej polovici mesiaca december 2016 bola na stránke ministerstva vnútra zverejnená informácia o poskytnutí dotácie ( Hlohovec 9.000 eur). Projekt musí byť zrealizovaný v priebehu prvého polroka roku 2017. V súčasnej dobe prebieha obmena statickej analógovej kamery na ul. Priemyselnej pri zbernom dvore za dve statické 4 Mpx s vyššou kvalitou obrazu a rozsahom monitorovania. Realizácia obmeny prebieha z poskytnutej dotácie odboru životného prostredia. Mgr. Vladimír Kollár náčelník MsP


Späť