Správa poslancovi:

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Obyvateľka HC

09. 12. 2016

Asi sa treba ísť spýtať aj tých čo mali záujem a nakoniec nešli do toho.Ak sa samozrejme vie kto mal záujem.A to sa určite vie medzi Vami.


Odpoveď

09. 12. 2016

Dobrý večer, predpokladám, že to je reakcia na moju odpoveď ohľadom cintorínov. Pri tomto vyhodnotení verejnej súťaže som nebol (ale určite by som sa vedel dostať k informácii, koľko subjektov si prevzalo súťažné podmienky), predpokladám že priebeh bol rovnaký ako predtým. Bol som v komisii, ktorá vyhodnocovala výsledky v roku 2011. Tam si prebrali súťažné podmienky 3 firmy. Ak si dobre pamätám, tak to bol pán Schottert, Astra a nejaká firma zo Serede. Nakoniec ponuku dal iba pán Schottert. Síce sa mi dostali do uší rôzne informácie, ale robiť uzávery z informácii "jedna babka povedala" nepokladám za správne. Ak sa tam udiali veci, ktoré by spochybňovali výsledok verejnej súťaže, tak to bolo treba riešiť hneď, keď sa dalo ešte výsledky súťaže negovať. Ak totiž nikto nenapadne výsledok súťaže, tak mesto je povinné zmluvu podpísať. Inak by hrozil súdny spor. Spôsoby, ako si ja myslím, že by sa to mohlo riešiť v budúcnosti, som už písal. S pozdravom Voltmann Patrik


Späť