Správa poslancovi:

Adresát: Vladovič Zlatko, Mgr.

Autor správy: Anna Kamenská

08. 12. 2016

Pán poslanec,
aký je Váš názor na podmienky prenájmu domov smútku v meste Hlohovec, kedy ročný príjem pre pána Schotterta pri približne 200 pohreboch ročne je 12244 € a ročný nájom pána Schotterta je 109 € ročne?


Odpoveď

11. 12. 2016

Dobrý deň, rešpektujem výsledky verejnej súťaže, rovnako tak aj právo podnikateľa na primeraný zisk. O tom, čo je v tomto prípade primeraný zisk môžeme diskutovať len na základe presných čísiel, nie približných. Môj názor na poskytovanie služieb tohoto typu je ten, že tieto služby by v budúcnosti malo poskytovať mesto vo svojej réžii. Jeden z dôvodov je ten, že mesto tak či tak bude musieť zaplatiť rekonštrukcie domov smútku (a v rozpočte na rok 2017 sú plánované financie na PD na rekonštrukciu domov smútku). Druhým je moje presvedčenie, že ak sa rapídne zvýši nájom, tak toto zvýšenie sa následne premietne npr. do ceny pohrebov. V súčasnej dobe je ale v platnosti zmluva s p. Schottertom, ktorá podmienky prenájmu stanovuje. Na decembrovom zasadnutí MsZ bude v bode 4 Majetkoprávne záležitosti -kúpa,predaj, nájom, nadobudnutie vlastnícta čl. 5 prerokovaná výška nájmu stanovená na sumu 4040 €. (viď http://mesto.hlohovec.sk/zasadnutia-z-msz-terminy-pozvanka-materialy-dochadzka-hlasovania-uznesenia-zapisnica-interpelacie.phtml?id_menu=65662&module_action__235348__id_zas=18604&module_action__235348__id_type=9#m_235348) Táto cena sa mi v tejto dobe a situácii zdá primeraná. S pozdravom Zlatko Vladovič


Späť