Správa poslancovi:

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Vlasto

25. 11. 2016

Prajem dobrý deň páni poslanci! Píšem vám všetkým členom komisie dopravy plus poslancom kraja. Za chvíľu to bude takmer desať rokov čo dennodenne stojím v kolóne. Článok v Živote v Hlohovci má nesprávny titulok. Keby boli kolóny iba na moste,tak som štastný ako blcha.Lenže kolóny dennodenne začínajú už na križovatke Hlohovec-Leopoldov-Šulekovo. Pribúdajú dni kedy stojíme iba pár desiatok metrov za zjazdom z diaľnice. Ak nabehne Jaguár,tak z diaľnice ani neodbočíme. Preto súhlasím s názorom pána Voltmanna na facebooku,že treba vytvoriť tlak. Preto vás žiadam,aby ste navrhli uznesenie v ktorom budete žiadať primátora,aby na každé zastupiteľstvo predkladal správu o riešení dopravnej situácie v meste a na jeho vjazdoch. Problém nie sú len kolóny,ale aj nepriechodzie ulice mesta a tiež arogantní chodci. Prosím trvám na tom,že periodicita bude každé zastupiteľstvo. Ďalej navrhnite uznesenie v ktorom budete žiadať mesto,aby zverejnilo všetku komunikáciu, ktorú doteraz malo a týka sa križovatiek cintorín, Šulekovo a obchvatu. Občania si zaslúžia vedieť ako sa s problému stavajú ich volení zástupcovia,tým myslím župana a ministra dopravy. Navrhnite ďalšie uznesenie v ktorom budete žiadať,aby primátor oslovil okresného,krajského šéfa polície a prípadne tiež ministra vnútra aby sa posilnili stavy dopravnej polície v našom okrese. Vlasto


Odpoveď

25. 11. 2016

Dobrý deň, nevidím v tom žiaden problém navrhnúť uznesenie v ktorom by sme odporučili primátorovi a poslancom župy TSK predniesť prehľad o doterajšom priebehu rokovaní a následne podávať informácie aj na nasledujúcich MsZ o riešení dopravnej situácie. Pre mňa je dopravná situácia v meste problémom číslo jeden. Nestotožňujem sa ale s Vašou pripomienkou len o arogantnosti chodcov (ako keby táto skupina nebola aj medzi vodičmi). Určite nechcem aby mesto fungovalo v režime, v ktorom cez neho prejdú tisíce automobilov bez zdržania, a chodci budú obdivovať plynulosť dopravy. Mesto je aj pre chodcov, korčuliarov, cyklistov, deti, mládež, dôchodcov .......... a nie len pre autá a kamiónovú dopravu. Mal som dotaz na zastupiteľstve ohľadne kontroly kamiónovej dopravy mestskou políciou (nákladný list odkiaľ kam a postihy, pretože transfer je zakázaný), tak isto som mal viac krát dotaz o zameraní sa na priechody pre chodcov (aby to boli bezpečné miesta na prechod chodcov), a taktiež nemám problém predniesť Vaše návrhy, pretože majú logiku. S pozdravom Andrej Muller.


Späť