Správa poslancovi:

Adresát: Miklovič Jaroslav

Autor správy: Šulekovo

22. 11. 2016

Program rozvoja Šulekova/Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. etapa

Pán poslanec, prosím Vás o zodpovedanie štyroch otázok.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec - dňa 10. novembra 2016, o 14.00 h, v telocvični
ZŠ Vilka Šuleka v m. č. Šulekovo, program – bez zverejnených materiálov
6. Rozpracovanie koncepcie verejných priestorov
7. Program rozvoja Šulekova

http://mesto.hlohovec.sk/zastupca-primatora.phtml?id_menu=65662&limited_level=1&stop_menu=65395&module_action__235348__id_zas=21274&module_action__235348__id_type=13#m_235348


Je možná na základe PD – Revitalizácia centra m.č. Šulekovo – I. Etapa aj realizácia v rokoch
2016–2017 ?
Sú vybavené potrebné povolenia ?
Boli realizované kroky pre výber dodávateľa ?
Je už definitívne rozhodnuté, že realizácia na základe PD nebude ?


Odpoveď

28. 11. 2016

Dobrý deň, rozpočty na projektovú dokumentáciu aj samotnú realizáciu (Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo - I. etapa) sú zahrnuté v Návrhu rozpočtu na rok 2017, čiže projektová dokumentácia bude pripravená v roku 2017 (v roku 2016 bola prezentovaná len vizualizácia), následne až potom dôjde k výberu dodávateľa. Akonáhle budeme poznať termín samotnej realizácie, budeme Vás o ňom informovať.


Späť