Správa poslancovi:

Adresát: Müller Andrej, Ing.

Autor správy: Miroslav

28. 10. 2016

Dobrý deň pán Muller.
1)Chcel by som sa Vás spýtať ( aj z dôvodu Vášho dotazu na primátora mesta Hlohovec k VO na zastupiteľstve v septembri, kde Vám bolo odpovedané, že obrat spoločnosti sa rieši z dôvodu, či bude zúčastnená/vybratá spoločnosť schopná výkonu od nej požadovaného a aby sa nejednalo o garážovú obchodnú spoločnosť ), že kde by som našiel zmluvu/dodatok zmluvy, ktorá rieši prenájom športovej haly spoločnosti Sporta Arena. Nakoľko táto mala za rok 2015 podľa www.zisk.sk (http://www.zisk.sk/47082089/sporta-arena-s-r-o) tržby vo výške 400,-€ a zisk vo výške -1089€. V tomto prípade nebolo treba skúmať bonitu spoločnosti? Nemalo nového prenajímateľa schváliť zastupiteľstvo?
2) Konateľ obchodnej spoločnosti Sporta Arena je tá istá osoba ako bývalý konateľ obchodnej spoločnosti Maynet, pričom táto spoločnosť neuhradila nájomné za II. polrok 2015 v hodnote 4862,33€, kde ta túto sumu bola spoločnosti Maynet vystavená faktúra č. 2015900112 splatná k 15.10.2015. Ďalej obchodná spoločnosť Sporta Arena nezaplatila nájomné za I. polrok 2016 za prenájom nehnuteľnosti vo výške 4847,75€, kde bola vystavená faktúra č. 2016900054 splatná k 15.07.2016. Táto faktúra nie je taktiež uhradená. Podniká mesto nejaké kroky na to aby sa nezopakovalo to čo zo spoločnosťou Maynet po ktorej zostali mestu iba nevymožiteľné dlhy? Zdroj ohľadom faktúr a ich úhrad je www.hlohovec.sk v sekcii odberateľské faktúry.

Za skorú odpoveď vopred ďakujem.


Odpoveď

30. 10. 2016

Dobrý deň, je to korektná otázka a odpoveď na ňu bude zaujímať určite viac obyvateľov mesta, krorí sa zaujímajú o veci verejné. Aj keď mám za to, že k odpovediam majú bližšie poslanci - p. Bobák a p. Voltmann. Skôr ako Vám odpoviem na dané otázky ja, bude určite správne a seriózne požiadať o vysvetlenie dnešného stavu MsÚ. K faktúram, osobne nezaplatené faktúry na základe zmluvy pokladám ze veĺmi neseriózny fakt. Odpoveď zverejním taktiež v tejto sekcii. s pozdravom, Andrej Müller


Späť