Správa poslancovi:

Adresát: Pogáčová Stanislava, Ing.

Autor správy: mata lihanova

14. 09. 2016

1.Prosím Vás nedá sa vybaviť zametanie častejšie pre obchodom jednota na SNP? Pred tými obchodmi, vyzerá to tam hrozne.
2. Sú naplánované spomalovače za činžiakom SNP 21 - hrajú sa tam deti a autá tam chodia prirýchlo.
ďakujem


Odpoveď

23. 09. 2016

Dobrý deň pani Lihanová, Úroveň čistoty je zrkadlom vyspelosti a kultúrnosti nás – obyvateľov mesta, ktorí tu žijeme. Žiaľ nie všetci to cítime rovnako a potom to tak aj vyzerá. Ohorky z cigariet, obaly z nápojov a potravín odhodené na zem namiesto do smetných košov.... Na základe Vášho podnetu som preverila situáciu ohľadne čistenia uvedeného priestoru. Odpoveď možno zhrnúť nasledovne: Mesto pravidelne zabezpečuje čistenie a údržbu v tejto lokalite. Tento priestor je zaradený medzi lokality, čistenie ktorých je realizované aj v rámci výkonu verejnoprospešných prác a nedávno bol uprataný. Uvidíme ako dlho vydrží tento stav..... Čo sa týka rýchleho prejazdu áut za činžiakom na ulici SNP č.21, tento problém riešime už od začiatku leta. Upozornila som naň na júnovom zastupiteľstve a následne som túto problematiku posunula pracovníkom referátu dopravy a technickej infraštruktúry. Spolu s nimi sme sa jej venovali počas viacerých stretnutí. Zostáva prehodnotiť viaceré varianty a následne vybrať najlepšie možné riešenie. Vzhľadom k tomu, že sa jedná hlavne o bezpečnosť detí, ktoré tu majú iba obmedzené možnosti na hranie a pobyt vonku, verím, že už čoskoro bude aj tento problém vyriešený. S pozdravom, Stanislava Pogáčová


Späť